Bergen op Zoom

Natuurorganisaties en ontwikkelaar bereiken akkoord over Bergs hotelproject

Han Verbeem Han Verbeem

Het project Poortgebied Bergsche Heide maakt een doorstart. De plannen voor een hotelflat met fastfoodrestaurant, in de bocht van snelwegen A4 en A58, lijken een nieuwe kans te krijgen. Vorig jaar ging het plan resoluut van tafel, nadat bezwaarmakers in december 2019 hun gelijk hadden gehaald bij de Raad van State. Inmiddels heeft projectontwikkelaar ProHuis overeenstemming bereikt 11  bezwaarmakers. Zo worden minder bomen gekapt en sluipverkeer wordt tegengegaan met het afsluiten van wegen.

Door: Han Verbeem

Maandagavond was bij de Kraaijenberg de ondertekening van het samenwerkingsconvenant. ProHuis en de gemeente Bergen op Zoom zijn in zee gegaan met Stichting De Brabantse Wal, IVN Groene Zoom, Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, Benegora, NAMIRO, Stichting Noord Brabants Landschap, Brasserie de Berk, restaurant Le Bouleau, Port of Bergen op Zoom. De belangehebbenden zien hun wensen en eisen voor een belangrijk deel ingewilligd: vijfduizend vierkante meter minder bomenkap en de omvang horecaruimte gaat terug van 1.500 naar 1.050 vierkante meter.

Niet alle bezwaarmakers benaderd

Raadsid Louis van der Kallen blijft kritisch gestemd over de doorstart van de plannen. Hij waarschuwde in de gemeenteraad al voor de procedurele onhoudbaarheid van het project, en kreeg gelijk toen de Hoge Raad het oorspronkelijke planbesluit vernietigde.”Het is altijd fijn om met champagne te kunnen proosten op een goede afloop”, aldus Van der Kallen. “Maar het is de vraag of men er al is. Op de lijst van ondertekenaars ontbreekt namelijk één belangrijke naam, namelijk van een aangrenzend tuindersbedrijf. Zonder diens medewerking kan het nog een langdurig juridisch traject worden.” Van der Kallen mist bovendien concrete tekeningen en ontwerpen. “Het plaatsen van een handtekening is één ding maar dan is het wel goed om te weken waarvóór je nu precies tekent. Samenwerking klinkt goed, en dat is het ook, maar dan moet het wel ergens op gestoeld zijn.”

Hotel bij Steenbergen

Ook PvdA-voorman Joey van Aken blijft terughoudend. “Wij vragen ons af of nu ook aan alle voorwaarden kan worden voldaan, onder meer met stikstofuitstoot. Daarnaast zijn we benieuwd of alle belanghebbenden zijn meegenomen in het convenant. Daarnaast hadden én hebben we nog steeds bedenkingen over het energiestation en de lichtreclames die bij de nieuwbouw gepland zijn” Zijn fractie wil de nieuwe ontwerpen grondig bestuderen. “En we hebben nog steeds vraagtekens bij de noodzaak van dit project. Een paar kilometer noordwaarts langs de A4, bij Steenbergen, zijn ook plannen voor een snelweghotel. En hoe is het daarmee gesteld, inmiddels?” Vooralsnog roept de herstart van het horecaproject in relatie tot de anderhalvemetersamenleving vooral vragen op bij zijn fractie.

Natuurwaarden

D66-fractievoorzitter Carinne Elion-Valter reageert op de nieuwe plannen: “Goed dat partijen tot een overeenkomst zijn gekomen. Een recreatief aantrekkelijk Bergen op Zoom is mooi. Nóg mooier wordt het, als de natuurwaarden erop vooruitgaan. Een ontwikkeling van het Poortgebied moet dan ook passen bij deze inzet op versterking van het landschap.”

Lichtreclames

Fractieleider en oud-wethouder Ton Linssen (LL) is tevreden over de doorstart. “Een mooi plan, waarvan de voorbereidingen helaas te lang hebben geduurd”, zegt hij. Al tijdens zijn wethoudersperiode, toto 2015, had hij met alle betrokkenen al gesprekken gevoerd. “Daarna is het bestuurlijk allemaal minder efficiënt opgepakt”, merkt hij op. Zijn bezwaren liggen vooral bij de aanvankelijk geplande lichtreclames langs de A4. “Deze zijn voor mijn fractie onaanvaardbaar. Ik hoop van harte dat deze in de nieuwe plankaarten niet meer terugkeren anders ga ik er, opnieuw, vierkant vóór liggen.”

Toeristische aantrekkingskracht

Het gebied is al een tijdje in ontwikkeling, laat de Bergse wethouder Van der Velden weten: “De gemeente heeft met provinciale subsidie uit het Landschappen van Allure programma sinds 2017 heel wat geïnvesteerd in het publieke deel van het landschapspark.” Volgens de lokale bewindsman is de aantrekkinskracht van het natuurgebied groot, voor zowel bezoekers als recreanten. “Die aantrekkingskracht vraagt meteen ook om goede afspraken als het bijvoorbeeld gaat om bereikbaarheid, parkeergelegenheid en bescherming van natuurwaarden.”