Bergen op Zoom

Nieuw akkoord Bergse politiek wordt hoogstens eerste richtlijn

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Nog voor april moeten de twaalf Bergse politieke partijen gezamenlijk tot een nieuw focusakkoord gekomen zijn. Dat beloven formateur Ad Verbogt en namens GBWP Arjan van der Weegen. In deze overeenkomst moet de basis vastliggen voor hoe deze gemeente de komende jaren financieel en bestuurlijk verder moet. Tot de bekendmaking ervan houden alle partijen en raadsleden hun mond over grotere kwesties. Toch lopen de meningen over wat de juiste oplossingen zijn nog flink uiteen.

Voormalig wethouder Arjan van der Weegen en zijn partij GBWP hebben de lead in de totstandkoming van het nieuwe basisakkoord. Verbogt is er als formateur van de eerdere coalitie bij gevraagd om alles in goede banen te leiden. Volgens van der Weegen ligt het proces op schema. “We zijn druk bezig een focusakkoord op te stellen. Dat moet gaan over schulden verminderen en financieel gezonder worden maar ook over de professionalisering van de werk- en bestuurscultuur in de gemeente. En daarnaast over kwaliteitsverbetering van het samenspel tussen bestuurders, raad en de ambtenaren.” 

Tot nu toe is iedereen akkoord met de inhoud van het focusakkoord, aldus de GBWP’er. Daarna volgt stap twee: het samenstellen van een nieuw college waarin alle partijen zich herkennen. Pas daarna wordt het akkoord uitgewerkt, toegespitst op de exploitatie en begroting van de gemeente maar met tevens oog voor visie en beleidskader.

Mediastilte

Deel van de afspraken is dus mediastilte, in ieder geval voor wat betreft de individuele raadsleden, partijen en bestuurders. Dat ging vorige week mis toen de VVD in een brief de vijf miljoen aan de kaak stelde die de gemeente heeft uitgetrokken betreffende de nieuwbouw voor de Bergse bouwclubs. Die uitschieter is volgens Van der Weegen inmiddels besproken én uitgesproken. Hij snapt overigens de insteek van die brief: “Op zich een logische boodschap, in het kader van de financiële uitdagingen. Maar er ligt een convenant met de bouwers en Stichting Halwana, dat kunnen we niet zomaar negeren. Bovendien gaf het toenmalige college al in 2016 aan dat Konterscherp niet langer zo kan. Het is er niet veilig. Er moet dus iets gebeuren.”

Volwassen met elkaar omgaan

Over het politiek proces dat moet ontstaan is de politicus ook duidelijk: “Het jij-bakken en piek en pook gedrag moeten er juist uit.” Volwassen met elkaar omgaan is waarop is ingezet, stelt hij, en dus moet er ook niet via de media of socials gecommuniceerd worden over belangrijke vraagstukken. Daar zouden alle fracties het mee eens zijn. 

Het wordt in ieder geval onderschreven door Ton Linssen, zelf ook niet vies van politieke statements. Hij vertelt: “In ben zelf de aanstichter van deze zoektocht naar een nieuw college. Dan moet ik nu niet van de afspraken af gaan wijken en uit de school klappen.” Zijn kijk op de situatie rondom het zwembad, dat zondag deels weer dicht moest vanwege de waterkwaliteit, blijft dan ook intern voorlopig en alleen gericht aan raad en college. “Als mijn visie niet wordt gedeeld, kan ik altijd nog naar buiten treden.”

Toch artikel 12

BSD’er Louis van der Kallen heeft zo zijn eigen gedachten bij het basisakkoord. Hij vindt het een groot woord voor een principeovereenkomst die vooral gaat over intenties. Hij is vooral blij dat steeds meer raadsleden open staan voor wat hij al jaren roept: Bergen op Zoom moet een artikel 12-gemeente worden. “De VVD zegt dat inmiddels alle opties open staan. Dan moet deze ook kunnen”, is zijn redenering. En over de GBWP: “Een meerderheid van die fractie denk dat ik gelijk ga krijgen.” Hij vreest wel dat inwoners niet gaan ontkomen aan zaken hogere lokale belastingen. “Met alleen bezuinigen gaan we het waarschijnlijk niet redden.”