Roosendaal

Nieuw Roosendaals laadpalenbeleid moet ook oplossingen bieden aan inwoners

Kitty Joachems Kitty Joachems

De Roosendaalse Lijst krijgt veel vragen van inwoners met zonnepanelen die hun opgewekte elektriciteit nuttig willen besteden. Bijvoorbeeld door hun elektrische auto op te laden. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Want als je geen oprit of eigen parkeerplaats voor de deur hebt wordt regelmatig opladen ingewikkeld. En er zijn wel oplossingen op de markt maar die zijn vaak duur. En als je wel voor zo’n oplossing kiest heb je kans dat je dit van de gemeente weer moet weghalen.

Volgens gemeenteraadslid Sjef van der Touw is het hoog tijd dat er een goed laadpalenbeleid komt in de gemeente. “Want de gemeente denkt wel na over wat ze zelf gaan doen, bijvoorbeeld als het gaat om openbare laadpalen maar er is geen beleid over laadpalen op basis van burgerinitiatieven”, legt hij uit. Zijn partij, de Roosendaalse Lijst, ontvangt volgens Van der Touw veel soortgelijke vragen van inwoners. “We krijgen die vragen steeds meer. Dat is logisch. Netcongestie maakt terugleveren steeds minder vanzelfsprekend en mensen willen die elektriciteit toch goed gebruiken”, aldus Van der Touw. Zijn fractie stelde al regelmatig schriftelijke vragen aan het college maar de antwoorden leidden steeds tot ontevredenheid.

Dit is dé oplossing

Datzelfde gevoel had ook Pieter Bruijstens. Hij woont in het centrum van Roosendaal, heeft geen oprit of eigen parkeerplaats voor de deur maar is wel in het bezit van een prachtige Tesla. Om zijn elektrische auto toch van stroom te kunnen voorzien nam hij meerdere malen contact op met de gemeente. Een antwoord bleef volgens Bruijstens uit. Hij voelde er weinig voor om passief af te wachten en schafte de ChargeArm aan. “Toen ik dit ding zag dacht ik dit is dé oplossing. Hier heeft niemand last van en ik laad mijn auto op met mijn eigen zonnepanelen.” Toch stonden er op een dag twee boa’s aan zijn deur. Het ding moest weg. “Dat moet het college mij dan zelf maar vertellen”, vond Bruijstens. En dat gebeurde. Inmiddels is hem per brief medegedeeld dat de laadpaal moet verdwijnen. “Ik vind dat gek. Er is geen laadpalenbeleid maar toch moet de ChargeArm weg.”

Nieuw laadpalenbeleid

Juist dit soort voorbeelden sterken Van der Touw in zijn mening dat er een goed beleid moet komen op laadpalen. Hij besloot samen met GroenLinks-collega Christian Villée, de laadpalen op de vergaderagenda van de raad te zetten. “Vorige week hebben we een goed debat gevoerd”, zegt hij daarover. En met resultaat want de heren kregen van wethouder Sanneke Vermeulen een aantal toezeggingen. Zo wordt er begin 2024 een themabijeenkomst georganiseerd zodat raad en college de gelegenheid krijgt zich te verdiepen in het onderwerp. Er volgt ook een evaluatie van wat andere steden doen met hun laadpalenbeleid en wat hun bevindingen zijn. En de wethouder legt eind van de zomer een nieuw laadpalenbeleid voor aan de gemeenteraad.

Melden bij de gemeente

Een andere belangrijke toezegging is volgens Villée dat mensen met alternatieve laadmogelijkheden in contact mogen treden met de gemeente om mogelijkheden tot behoud te bespreken. “Dus ik vind dat ook deze oplossing van de heer Bruijstens gemeld mag worden bij de gemeente. Zeker ook omdat de huidige APV ook mogelijkheden biedt.” Of dit positieve gevolgen heeft voor de laadpaal van Bruijstens staat nog niet vast.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Hij vindt dat creativiteit en enige ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ niet genegeerd moeten worden. “Je ziet in andere gemeentes die al een beleid hebben of in een pilot onderzoek doen dat ze vaak overgaan tot één oplossing. Die gemeenten keuren alle andere oplossingen dan af.” Villée hoopt dat Roosendaal bewoners betrekt bij het opstellen van het beleid en daarbij niet persé kiest voor één oplossing.

Kennis verzamelen

Daarom is Villéé blij met de themabijeenkomst die wethouder Vermeulen gaat organiseren. Zowel voor hem als voor Van der Touw is dat het moment om bevindingen van andere gemeenten, input van inwoners en technische kennis te verzamelen waarmee ze kunnen onderzoeken welke oplossingen er zijn en hoe het laadpalenbeleid voor de gemeente Roosendaal er uit moet zien.

Goede oplossingen

Van der Touw: “wij hopen dat in dat beleid ook gedacht wordt aan oplossingen van en voor de inwoners. We hebben in het debat ook duidelijk aangegeven dat we het belangrijk vinden dat wethouder Vermeulen hierin ook wethouder Klaar Koenraad betrekt want Koenraad zit vooral aan de klimaatkant”, legt Van der Touw uit. “En als zij samen kijken naar mogelijkheden dan kunnen er echt wel goede oplossingen komen.”