Roosendaal

Nieuwe regels in gemeente Roosendaal tegen stank veehouderijen

Foto: © Dirk Visbach/Nationale Beeldbank

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal wil extra regels invoeren om stankoverlast van veehouderijen te voorkomen. Het CDA is bang dat die regels jonge ondernemers in de weg zullen zitten als ze een veebedrijf willen beginnen of uitbreiden. Terwijl er, volgens het CDA, helemaal geen overlast te verwachten is in de gemeente Roosendaal.

De gemeente Roosendaal wil een geurverordening opstellen voor veehouderijen. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel stank een bedrijf mag uitstoten en tot hoe ver in de omtrek je dat mag ruiken. De gemeente wil hierbij rekening houden met 3 dingen: het leefklimaat, de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen en de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Totdat er nieuwe regels zijn, mogen er geen nieuwe vergunningen worden aangevraagd. Dat geldt voor maximaal een jaar.

Gemeenteraad kan meer zelf regelen

Een geurverordening geeft de gemeente meer ruimte dan de Wet Geurhinder en Veehouderij. Want met een geurverordening kan de gemeenteraad op sommige plekken in de gemeente Roosendaal andere normen te laten gelden. Bijvoorbeeld andere normen voor de hoeveelheid stank, of andere normen voor de afstand waarop je de stank nog kunt ruiken. “Bij de beslissing om een omgevingsvergunning wel of niet te verlenen gelden dan de strengere waarden in de gemeentelijke verordening, en niet de algemene waarden in de wet,” aldus de gemeente.

Dat ziet het CDA in Roosendaal juist niet zitten. De partij is bang dat er oneerlijke verschillen zijn tussen de regels voor veehouderijen en die voor andere bedrijven. Terwijl er volgens het CDA geen overlast is van veehouderijen in de gemeente. De partij wil dan ook de garantie dat de geurnormen alleen gebruikt worden als ze noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid. En niet om het voor agrarische ondernemers moeilijker te maken hun bedrijf te runnen.

Een bedrijfstak lamleggen

Het CDA vindt dat de gemeente nu een volledige bedrijfstak voor een jaar lamlegt. “Enthousiaste en vaak jonge ondernemers die met hart voor de natuur een veehouderijbedrijf willen beginnen of voortzetten wordt deze droom nu afgenomen. Zij hadden het door strenge regels van de provincie Noord-Brabant al moeilijk genoeg,” aldus de partij.

De meerderheid van de gemeenteraad was het niet eens met het CDA en wil wel een geurverordening maken. En daar maximaal een jaar de tijd voor nemen. Dat besluit is in het geheim genomen om er voor te zorgen dat ondernemers niet nog snel even vantevoren een vergunning zouden aanvragen. Het CDA kan dus weinig meer doen. De partij wil wel weten of veehouders, die door de nieuwe regels in problemen zouden kunnen komen, mee mogen praten over de geurverordening.