Bergen op Zoom

Nieuwsanalyse – Bergse VVD brengt kansengeschut in stelling

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse politiek gaat een nieuwe toekomst tegemoet en het nieuwe coalitieakkoord is een feit. Maandag zetten de partijleiders van coalitiegenoten VVD, Lokaal Realisme, CDA, D66, PvdA-GroenLinks en de ondersteunende fracties hun handtekening onder het bestuursdocument. Ze kiezen voor een symbolische locatie: het Ravelijn, één van de meest prominente nog bewaarde onderdelen van de militaire verdedigingslinie van Menno van Coehoorn.

De Bergse VVD stelt zich strijdbaar op. En daarom voert de partij een openlijk pleidooi voor de terugkeer van militairen in de stad. Want het Korps Commandotroepen (KCT) in Roosendaal groeit uit z’n jasje, zo constateert VVD-raadslid Josita Delhez. “We zouden het fantastisch vinden als de nieuwe locatie in Bergen op Zoom zou komen”, schrijft ze zondag in een jubelende persverklaring. Maar helaas: via het landelijke netwerk in Den Haag heeft de lokale fractie gehoord dat uitbreiding van het KCT alleen in Roosendaal en Rucphen is voorzien. Bergen valt buiten de boot.

De lokale liberalen zijn teleurgesteld en hebben heimwee naar de dagen dat er nog gemarcheerd kon worden in de straten van de Markiezenstad. Ach, die goede oude tijd toen Bergen nog een garnizoensstad was met maar liefst zes kazernes: de Cort Heyligers, de Oranje-Nassau, het Groot Arsenaal, de Willemien en niet te vergeten het Markiezenhof. Met daarnaast nog tal van andere militaire kruithuizen, opslagplaatsen, forten en blokstallen. Allemaal verleden tijd, de laatste soldaat heeft de laatste poort jaren geleden al gesloten.

Tegenwoordig hebben de historische gebouwen andere functies. Alleen de Oranje-Nassaukazerne is tot aan de fundering gesloopt, het braakliggend terrein achter de Korenmarkt dient al tientallen jaren als parkeerplaats. Desalniettemin liggen nieuwe kansen op de loer. Delhez geeft een opsomming: de Meldkamer, Fort de Roovere, de weervisserij, de Theodorushaven en omliggende bedrijventerreinen. Veel om trots op te zijn, merkt het raadslid op. En, zo constateert Delhez: ook al komt de uitbreiding van de commando’s in een buurgemeente, “een sterke regio betekent ook een sterk Bergen op Zoom.”

Het pleidooi voor versterking van de militaire aanwezigheid in de regio komt op een moment van geopolitieke instabiliteit in Europa. Finland en Zweden staan op het punt toe te treden tot de NAVO en de dreigende oorlogstaal uit Rusland wordt met de dag grimmiger. Het is opmerkelijk dat de VVD de versterking van defensietaken kansrijk voor de regio noemt, in één adem met de Bergse militaire historie en erfgoed. Een verwijzing naar nostalgie met een serieuze ondertoon. Nee, de Fransen lopen ons niet meer onder de voet, zoals in de septemberdagen van 1747. Er ligt nu een andere grootmacht op de loer.

Een krachtig defensieapparaat is bittere noodzaak, waarvan het belang verder strekt dan onze eigen regio. Europa is een kruitvat. De Groene Baretten, zoals de commandotroepen genoemd worden, zijn speciale eenheden die zelfstandig opereren in vijandig gebied. Het zijn getrainde specialisten die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor de veiligheid en vrijheid van anderen. We kunnen niet zonder deze helden. Zoals hun motto zegt: Nunc aut nunquam… nu of nooit.