Bergen op Zoom

Nieuwsanalyse – Dure Bergse verkiezingsbelofte is ‘stoefe ken nie lijje’

De Bergse bouwclubs bouwen nu in de bouwkoten op het Konterscherp © Archief ZuidWest TV

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse coalitie zit in een spagaat. Al sinds december 2017 ligt er een belofte voor een nieuw bouwonderkomen voor de Vastenavendclubs. De jaarlijkse optocht op de ‘vette dinsdag’ wordt door velen gezien als dé publiekstrekker van het Bergse Vastenavendfeest. Maar er is geen geld, in een gemeente die toch graag de spreekwoordelijke grote broek aantrekt. ‘Stoefe ken nie lijje’, zoals dat in ‘t Bergs heet.

In het verkiezingsjaar 2018 was het geld er wél, vijf miljoen euro. En er was een lap grond beschikbaar, het nu nog braakliggende terrein tussen het Konterscherp, het Eventum en het benzinestation aan de Van Konijnenburgweg. Maar er komt niets van de grond. De raad stelt hoge eisen aan duurzaamheid die in de praktijk lastig uitvoerbaar bleken. Met een financiële saneringsopgave en het beheersen van de miljoenentekorten in het achterhoofd, besluit de raad het gereserveerde bedrag uit de begroting te schrappen.

Ondanks dat: de belofte blijft. En in het nieuwe verkiezingsjaar 2022 richten de politieke partijen opnieuw geruststellende woorden tot de Bergse samenleving, en tot de Vastenavendbouwers in het bijzonder. “Over het nieuwe onderkomen zijn we het eens, we moeten het alleen nog over het geld hebben”, zegt formateur en coalitieleider Dominique Hopmans, bij de totstandkoming van het huidige bestuursakkoord. Onderwijl zijn de huidig, zwaar verouderde onderkomens provisorisch opgelapt, in afwachting van betere tijden.

Nu de besluiten over geld pijnlijk dichtbij komen, blijkt de eensgezindheid in de coalitie verder weg dan ooit. Lokaal Realisme wil géén geld naar de bouwkoten, nu opnieuw zware financiële jaren opdoemen in 2026 en 2027. Dan draait het Rijk de geldkraan voor de gemeenten een paar slagen verder dicht. Landelijk bespaart de overheid hiermee jaarlijks 3,4 miljard. En dat voelt óók Bergen op Zoom. Er dreigen weer rode cijfers met negatieve jaarafsluitingen tot zelfs 11 miljoen euro. Bergen op Zoom besteedt nu al jaarlijks tien miljoen euro aan cultuur, merkt Julien Voets (Lokaal Realisme) op, en hij vraagt zich af waar de balans ligt.

Volgend jaar valt het allemaal nog mee. Sterker nog: Bergen op Zoom heeft nog een meevaller van 3 miljoen euro achter de hand, vanwege de extra gelden uit vluchtelingenopvang. Oppositieleider Arjan van der Weegen van GBWP wil deze opvanggelden inzetten voor de vernieuwing van de bouwkoten. “Deze ambitie moet eindelijk worden afgerond. En wat ons betreft niet in december, maar nú, in de maand van de begroting waarin we financiële keuzes maken”, zo spreekt hij in de raadscommissie. Goed, de bouwkosten voor het huidige bouwplan zijn zo’n 4,5 miljoen euro. Maar voor de ontbrekende 1,5 miljoen ziet GBWP wel mogelijkheden. Daarom komt er een amendement – een wijzigingsvoorstel in de begroting – waarover fracties achter de schermen nu koortsachtig overleg voeren.

Het  bedrag is overigens geen gift aan de bouwclubs, maar een gemeentelijke garantstelling. Daarmee kunnen de bouwers makkelijker geld lenen. Toch gaat het om een behoorlijk financieel risico, benadrukken Lokaal Realisme en PvdA-GroenLinks. Want hoe groot hun hart ook is voor de Bergse Vastenavend; de partijen zijn uiterst kritisch op het uitgeven van geld dat de gemeente éigenlijk niet heeft. Want ook al heeft de Markiezenstad de financiën nu redelijk op orde, reden voor feest is er niet. “Het gaat alleen minder slecht”, zo verwoordt financieel woordvoerder Yusuf Kaplan (PvdA-GroenLinks) het tijdens deze begrotingsbehandelingen.

En het wensenlijstje van de raad is groot. Verzakkende Kaaimuren, sport en educatie, oplopende kosten voor Jeugdzorg, investeren in veiligheid op straat en leefbaarheid van de wijken, verduurzamen met geld voor natuur en klimaat… ook dát kost geld. De inwoners hebben vorig jaar maart gekozen voor de huidige gemeenteraad, met alle verkiezingsbeloftes van dien. De komende raadsvergadering zal blijken waar de politiek voor kiest, nu het erop aan komt.