Nispen

Nisipa zit vijf jaar na verhuisplannen nog altijd niet op nieuwe locatie

Maarten Elst Maarten Elst

Vijf jaar geleden leek alles al in kannen en kruiken. De laatste details voor de verhuizing van dorpshuis Nisipa moesten worden beklonken waarna het dorpshuis op korte termijn naar de kerk leek te gaan. Inmiddels wacht het bestuur nog altijd op de puntjes op de i en lijkt de verhuizing er pas op zijn vroegst begin 2024 te komen.

Aanstaande zaterdag zou eigenlijk een buurtbewonersbijeenkomst in dorpshuis Nisipa zijn. Na vijf jaar leek er eindelijk schot in de verhuizingszaak te zijn gekomen, maar helaas. Opnieuw is de bijeenkomst afgelast. “We willen als bestuur direct in één keer het juiste verhaal vertellen en dat kan vooralsnog niet”, vertelt voorzitter Frank Kerstens. “Er is nog een beetje wat ongewis met de bank. Vandaar dat we besloten hebben met de wethouder om de bijeenkomst uit te stellen. We zouden terplekke ook het contract ondertekenen, maar dat gaat nu dus nog niet.”

Wachten op de gemeente en de bank

De intentieverklaring met het bisdom om de kerk te betreden is er. Ook de goedkeuring vanuit de gemeente Roosendaal is er. Enkel met de bank is er nog geen definitief akkoord volgens het bestuur van Nisipa. “We zijn inderdaad vijf jaar verder nu”, aldus Kerstens. “Het begint nu wel kortdag te worden om te gaan beginnen met de volgende fase. De kadernota is door de gemeente goedgekeurd, dat betekent dat het geld voor volgend jaar door de raad is goedgekeurd. We zijn nu nog bezig met een garantieverklaring vanuit de gemeente en vanuit de kerk hebben we een intentieverkaring.”

“We kunnen naar de volgende stappen, alleen helaas heeft de bank sinds kort een strengere procedure om de geldlening te verstrekken”, vervolgt de voorzitter. “Dat houdt nu wat paar passen op de plaats. De gemeente is nu aan zet om actie te ondernemen. Wat in het vat zit, verzuurt uiteraard niet. En uiteindelijk doen we het allemaal voor het behoud van de kerk van Nispen. En voor alle functies die de nieuw hervormde kerk allemaal kan betekenen.”

Tijdsplan

Er moet nog wel wat gebeuren eer Nisipa daadwerkelijk verhuist naar de kerk. “Een van de volgende stappen is een definitief ontwerp maken”, weet Kerstens. “Dan kunnen we het vergunningentraject in. De omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, dat soort dingen. Daarna kunnen we gaan aanbesteden, verbouwen en aanbouwen. Zoals we nu er in staan, verhuizen we begin 2024 naar de kerk.”