Bergen op Zoom

NK Tegelwippen: ‘Hoe we ook scoren, de stad wint in leefbaarheid’

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Het NK Tegelwippen klinkt als een ludiek spelletje, maar het is alles behalve dat, zegt de Bergse wethouder Hans Peter Verroen. Meer groen in plaats van bestrating is volgens hem noodzakelijk voor de stad. Hij kwam daarom woensdagmiddag namens de gemeente eigenhandig plantaarde storten, in een perk dat vorige week nog bestraat was.

Marcel en Annelies Geerards zien het woensdagmiddag tevreden aan. Voor hun huis in de Kometenlaan in Bergen op Zoom klimt wethouder Hans Peter Verroen in een graafmachine om symbolisch de eerste schep aarde te lossen. “Het is veel werk om die tegels eruit te krijgen. Ze zijn zwaar en onhandig. Vervolgens moest het zand eruit en nu krijgen we nieuw zand waarna we kunnen planten”, zegt Annelies.

Helpende hand

De bewoners hebben dus eigenhandig de tegels uit de grond gehaald. De tegels en het bouwzand dat eronder lag, zijn vervolgens afgevoerd door de gemeente. Marcel en Annelies zijn daar natuurlijk erg blij mee. Maar doet de gemeente dat voor iedereen die wil vergroenen? “Iedereen kan zich aanmelden via een mailadres”, zegt de wethouder desgevraagd. “Wij komen dan helpen om stenen op te halen en we kunnen ook advies geven over plantmateriaal. We helpen en faciliteren dus zoveel mogelijk.”

Leefbaarheid

Het is de gemeente en de bewoners allemaal te doen om een aangenaam leefklimaat in de stad. “Het doel is minder bestrating en meer groen. Zodoende kan het water beter de grond in bij hevige regenbuien. Bovendien voorkomt het hittestress”, aldus Verroen. Het spelelement in het NK tegelwippen is volgens de wethouder bijzaak. “Vorig jaar wipten we in Bergen op Zoom meer tegels per inwoner dan Roosendaal en bereikten we op landelijk niveau een achtste plaats”, zegt hij met enige trots. “Dit jaar proberen we nog beter te scoren, maar hoe we ook scoren: de stad wint ermee in leefbaarheid.”

Wie ideeën heeft om in de buurt tegels te wippen, en hulp van de gemeente kan gebruiken, kan dat delen via: [email protected] Als tegels daadwerkelijk gewipt zijn, kun je dit melden op de website van het NK: https://nk-tegelwippen.nl/meedoen/

BuurtNatuur-acties

Voor het NK Tegelwippen organiseert Natuurpodium in samenwerking met de gemeente BuurtNatuur-acties. “We werken samen met bewoners, scholen, woningcorporatie en provincie, en het doel is om de gemeente groener, schoner en duurzamer te maken”, aldus Robert Deliën, directeur van Natuurpodium. “Uniek in ons concept is dat we een koppeling maken tussen leren onder lestijd en actie in de vrije tijd. Iedereen kan immers een handje helpen!”