Geen regio geselecteerd

Nog geen besluit over hoger beroep tegen vergunning mestfabriek

Spandoek 'Hier geen mestfabriek'

Redactie Redactie

Er is nog geen besluit genomen door de Werkgroep Biomineralen om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de vergunningen voor de biomineralenfabriek in Roosendaal. De werkgroep zegt meer tijd nodig te hebben.

De rechter maakte bekend dat de vergunningen voor de mestfabriek terecht zijn verleend. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat er onaanvaardbare milieugevolgen te verwachten zijn. 

Er is volgens Will Vermeulen van de werkgroep nog geen besluit genomen. De leden zullen snel weer bij elkaar komen om een knoop door te hakken.

Als de Werkgroep Biomineralen in hoger beroep gaat, dan kan de komst van de fabriek flinke vertraging oplopen. De biomineralenfabriek moet worden gebouwd naast de afvalverbrander van SUEZ aan de Potendreef in Roosendaal. Omwonenden verwachten veel stankoverlast door de komst van de mestfabriek.