West-Brabant

NOS Nieuws van de Week weer terug op ZuidWest TV

Saida Maggé is één ban de gezichten van NOS Nieuws van de Week | Foto: NOS

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Donderdag 7 september keert NOS Nieuws van de Week na een zomerstop van twee maanden weer terug op ZuidWest TV. Het NOS Nieuws van de Week is een weekjournaal in makkelijke taal en met extra uitleg. Iedere donderdag vanaf 10:20 uur komt het journaal, ieder uur, op ZuidWest TV.

Streekomroep ZuidWest zendt het journaal uit sinds februari 2023. Het journaal is geschikt voor mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met de Nederlandse taal, of met lezen en schrijven. Dat wordt gedaan omdat er in Nederland 2,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn. Het is voor deze mensen lastig om informatie te filteren en nieuws te begrijpen.

Kijk eerdere afleveringen van NOS Nieuws van de Week terug als je hier benieuwd naar bent geworden.