Roosendaal

Omgevingsdienst onderzoekt stankklachten Roosendaal

Raymon Mens Raymon Mens

De omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is een onderzoek gestart naar aanhoudende stankklachten in Roosendaal. Voornamelijk bewoners van de wijken Tolberg en Kortendijk klagen over wat ze omschrijven als de geur van GFT-afval.

De klachten begonnen op dinsdag 13 december 2016, sindsdien zijn er bij de MilieuKlachtenCentrale tientallen klachten binnengekomen. Medewerkers van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant hebben ondanks uitgebreid onderzoek de bron van de overlast nog niet kunnen traceren. Gelet op de windrichting van de afgelopen dagen (Zuid, Zuidoost) is het vermoeden dat de bron ten Zuiden / Zuidoosten van Roosendaal is gelegen.

De MilieuKlachtenCentrale roept burgers die stankoverlast ervaren dit te melden via de milieuklachtenlijn op 013-2060500 of 073-6812821.