Roosendaal

Omwonenden van Poolse supermarkt Gastelseweg willen helemaal niet weg

Een greep uit de in april 2024 gemaakte beelden: van wildplassen en fout parkeren tot massaal over de stoep fietsen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Na zo’n tien jaar overlast liggen er, kort voor het vertrek van burgemeester Han van Midden, dan toch zes scenario’s op het bordje van de gemeenteraad. Voorstellen die een einde moeten maken aan de steeds maar toegenomen problemen rondom de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg. De meeste zijn volgens het buurtcomité niet relevant of zelfs niet reëel. Er is voor hen maar één oplossing: die winkel moet daar weg!

Eind 2023 kreeg bestuurder Van Midden de opdracht van de raad om met een beter voorstel te komen dan het eerder ingezette maatregelenplan. Dat bleek namelijk op geen enkele wijze voldoende om het gedrag van de klanten weg te nemen. Er bleef structureel last van gedrag als openbare dronkenschap, agressie, foutparkeren en tegen woningen of in tuinen plassen.

Zes scenario’s

Afgesproken was dat er voor 1 april 2024 een plan werd gepresenteerd maar die termijn haalde Van Midden niet. Hij vroeg om uitstel, het was blijkbaar ingewikkelder dan vooraf was aangenomen. Op 17 april kreeg een aantal bewoners van de Gastelseweg per e-mail een zestal scenario’s toegestuurd, die op 6 mei in de gemeenteraad besproken worden. Zelfs áls die avond meteen voor één van de varianten wordt gekozen, mag duidelijk zijn dat deze burgemeester de uitwerking hiervan niet meer mee gaat maken. Hij vertrekt kort daarop naar Curaçao en begint er een nieuw leven.

We namen de zes scenario’s (die in deze pdf te lezen zijn) door met Andy Knobel, woordvoerder van het buurtcomité dat al jaren strijd levert met de gemeente om een einde te maken aan alle overlast. Eigenlijk zijn voor de omwonenden alleen de nummers 1 en 2 een serieuze optie. Die gaan over uitkoop door de gemeente of verhuizing van de supermarkt. Niet heel ver van de huidige winkel, waar de Gastelseweg kruist met de Spoorstraat, ligt een perceel waar al sinds eind 2023 de Wet voorkeursrecht is aangewezen door de gemeente. Dit zou mogelijk een nieuwe locatie kunnen zijn, denkt Knobel. Omdat er ruimte is voor parkeren en afbakening van het terrein ziet hij het als een betere plaats dan de huidige.

‘Tig-jaren-plan’

Alleen de eerste twee voorgestelde scenario’s gaan over het verdwijnen van de Poolse supermarkt van de huidige locatie. Er zou woningbouw voor in de plaats komen en met de verkoop is een deel van de kosten terug te verdienen, aldus het voorstel. Een bedrijf uitkopen of laten verhuizen is namelijk een prijzige aangelegenheid. In scenario drie wordt nog gesproken over onteigening, het wijzigen van het bestemmingsplan en met aanvullende vergunningen eisen opleggen aan de eigenaar. Dit zijn echter tijdrovende aangelegenheden, procedureel dan wel qua handhaving. Dat maakt ze volgens Knobel ongeschikt; “Een lachertje en tig-jaren-plan.” De buurt wil na tien jaar overlast juist snel van de aanhoudende problemen af.

Eerdere maatregelen werkten niet

De andere scenario’s zijn voor het comité een no-go. Met name het idee om omwonenden uit te kopen werd in veel media benoemd. “Maar we willen helemaal niet weg”, zegt Andy. Hij vraagt zich daarnaast af wat er voor nieuwe problematiek zou ontstaan als de gemeente de aangekochte woningen in gaat zetten als opvangplekken. Ook nóg een herinrichting van de buurt wordt niet als een serieuze optie gezien, om over voortzetting van het mislukte eerdere maatregelenplan maar te zwijgen. Sindsdien zijn de problemen en overlast alleen maar verergerd.