Roosendaal

Ondanks aanpassingen is de verkeersveiligheid aan de Bredaseweg nog niet wat het moet zijn

Kitty Joachems Kitty Joachems

De verkeerssituatie op de Bredaseweg is al jaren een punt van zorg. De gemeente nam verschillende maatregelen om een beter en veiliger rijgedrag te bereiken.Toch merken inwoners dat de weg er niet veiliger op wordt.

Begin 2020 was de Bredaseweg onderwerp van gesprek in de commissie- en raadsvergadering. Kort daarna werd een vrachtwagenverbod ingevoerd en is de maximale snelheid teruggebracht naar dertig kilometer. Een jaar later zijn bloembakken geplaatst. Maar het effect blijft uit. Het is zelfs zo dat automobilisten uitwijken naar het fietspad om de bloembakken te ontwijken.

Bloembakken verplaatsen

Omdat de genomen maatregelen niet zorgen voor een veiligere situatie bedenken de bewoners van de Bredaseweg een plan. Na overleg met de gemeente en de plaatselijke politiek verplaatsen ze de bloembakken. In het eerste kwartaal van 2023 zal de gemeente het effect van deze maatregel onderzoeken door verkeersmetingen te houden.

Albert Heijn XL en Campus 458

De Roosendaalse Lijst stelt schriftelijke vragen aan het college. Sjef van der Touw en Peter Raijmaekers willen onder andere weten of er ook onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van de maatregelen op omliggende straten. En wat de komst van de Albert Heijn XL en de verdere uitbreiding op Campus 458 betekent voor de verkeersdruk op de Bredaseweg. Het college laat in een antwoord weten dat er meer tijd en onderzoek nodig is om tot een toekomstbestendige en kwalitatief goede oplossing te komen. De gemeente wil de daadwerkelijke effecten van deze economische ontwikkelingen beter in beeld krijgen. Ook gaan ze met direct betrokken partijen, zoals de gemeente Rucphen, in overleg om beter onderbouwd keuzes te kunnen maken in mogelijke investeringen.

Geen sprake van een optimale situatie

Van der Touw en Raijmaekers vragen de gemeente ook of wel de juiste stappen zijn genomen. “Is het maximale gedaan aan de verkeersveiligheid op de Bredaseweg?”, schrijven ze. De gemeente antwoordt dat ze samen met de bewonerswerkgroep hebben bekeken welke aanpassingen gewenst zijn om een beter en veiliger rijgedrag te krijgen. “Er is ook vanuit verkeerskundig oogpunt naar de situatie gekeken”, aldus de gemeente. “In opdracht van de raad hebben we middels burgerparticipatie in 2020 de snelheid bepaald op 30 kilometer en een vrachtwagenverbod ingevoerd”, legt de gemeente uit. “Maatregelen die echter niet overeenkomen met de functie en het gebruik van deze weg.” De Bredaseweg is nog steeds een gebiedsontsluitingsweg. Dat maakt, volgens de gemeente, dat de huidige maatregelen wel enigszins aan een verbetering bijdragen maar dat er geen sprake is van een optimale situatie.