Bergen op Zoom

Onderzoeksrapporten Bergse kademuren alsnog openbaar

De verzwakte Bergse kademuren zijn met zandzakken versterkt.

Han Verbeem Han Verbeem

De VVD heeft moeite met de communicatie over het herstel van de Bergse kademuren. Donderdagavond heeft de gemeenteraad besloten de geheimhouding op de onderzoeksrapporten op te heffen. De zwartgelakte delen verdwijnen – uitgezonderd de persoonsgegevens. De muren zijn nu tijdelijk met zandzakken gestut om inzakking te voorkomen.

De VVD vindt het belangrijk dat de klankbordgroep van omwonenden en andere betrokkenen, die zich gaat buigen over het herstel van de kademuren, toegang heeft tot de gegevens. Raadslid Josita Delhez (VVD) merkt op dat ook voor de raadsleden het lastig is goede besluiten te nemen, met zwartgelakte passages.

Transparantie voor alles

Eerder bleek dat het herstel van de eeuwenoude kademuren miljoenen euro’s zal kosten. Wethouder Verroen wil “transparantie voor alles, tenzij het niet anders kan.” Maar téveel kostengevoelige informatie prijsgeven zou aannemers mogelijk in de kaart kunnen spelen – merkt Verroen op. Maar op aandringen van de raadsfracties gaat de geheimhouding er alsnog van af.