Etten-Leur

Onzeker of scouting Lambertus uit Etten-Leur op huidige locatie blijft

Gebouw scouting Lambertus aan de Lambertusstraat in Etten-Leur

De huidige locatie van Scouting Lambertus aan de Lambertusstraat in Etten-Leur. © Google

Kitty Joachems Kitty Joachems

Op het moment dat Rob van Peer de plannen van de gemeente las over de huisvesting van scoutingvereniging Lambertus was hij toch wel even verrast. Van Peer is voorzitter van de vereniging uit Etten-Leur. De scouting leeft al jaren in onzekerheid over hun accommodatie. Wat hij nu las in de accommodatienota deed hem besluiten in te spreken in de raadsvergadering.

Tijdens zijn inspraakmoment vertelt hij de raad verrast te zijn over het feit dat zijn vereniging samen met het jongerencentrum op de huidige locatie aan de Lambertusstraat blijft. En dat is niet persé een probleem, want het bevalt de vereniging prima op deze plek. En ook de contacten en afspraken met het jongerenwerk lopen goed. Maar toch wil hij de raad wat meegeven. “In het plan wordt het aangrenzend Wipakker terrein ontwikkeld tot woongebied”, zegt Van Peer. Hij is bang dat de scoutingvereniging de nieuwe buren overlast bezorgt.

Van Peer mist in de stukken ook de koppeling met Jeugdland. “Wij trekken al jaren samen met Jeugdland op en zijn van mening dat wij elkaar nog meer kunnen versterken dan we nu al doen. In dit plan wordt de koppeling met Jeugdland losgelaten, dat vinden wij erg jammer. Wij willen u dan ook vragen om het loslaten van deze koppeling nog eens kritisch te bekijken”, aldus Van Peer.

Scouting steekt de handen graag uit de mouwen

De scoutingvereniging blijft graag betrokken bij de plannen en houdt de kosten graag zo laag mogelijk. Ze doen dan ook het liefst veel werk zelf als het gaat om afwerking en inrichting van het pand. Of, zoals Van Peer het verwoordt: “Wij werken graag mee aan de ontwikkeling van een locatie voor Scouting Lambertus en zijn niet te beroerd om daarvoor zelf de handen uit de mouwen te steken.”

Tot slot verwijst hij naar een opmerking in het raadsvoorstel waar wordt gesproken over het samenvoegen van twee scoutinggroepen. Daar wordt Van Peer een beetje moe van. “Dit idee komt al minimaal dertig jaar herhaaldelijk terug en is steeds unaniem afgeserveerd. Dat dit idee nu wéér terugkomt is ronduit frustrerend en vermoeiend”, zegt Van Peer tijdens zijn inspraak. “Wij willen u dan ook vragen om dit alternatief te schrappen, of liever nog het besluit te nemen en vast te leggen dat gedwongen samenvoegen van verenigingen nooit een optie is.”

Betrokken bij keuze toekomstige locatie

Ruim een week na zijn inspraak heeft de gemeenteraad besloten dat de koppeling met Jeugdland blijft bestaan. En daar is Van Peer blij mee. “Begrijp me niet verkeerd, onze samenwerking met Jongerenwerk is ook goed en dat blijft ook zo. Maar het zou gek zijn om onze koppeling met Jeugdland los te laten. Gelukkig is dat nu van tafel”. En ook zijn zorgen over de woningbouwplannen op de Wipakker zijn door de gemeenteraad gehoord. “We gaan in gesprek en ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen uitkomen,” aldus Van Peer. Het doet hem goed te horen dat zijn scoutingvereniging betrokken wordt bij de gesprekken en de toekomstplannen. Op welke locatie de vereniging uiteindelijk terecht komt is nog niet met zekerheid te zeggen.

Na de inspraak van Van Peer ziet de raad ook in dat het samenvoegen van de twee scoutingverenigingen geen optie is. “Dat is al vaker geprobeerd”, begint Van Peer, “maar gelukkig wisten een aantal raadsleden dat nog uit het verleden.” Daarvan is nu duidelijk dat het van de baan is. Zowel scouting Lambertus als scouting Paulus blijven zelfstandig bestaan. “We hebben geen hekel aan elkaar maar als je twee grote gezonde verenigingen samenvoegt dan worden we veel te groot”, aldus Van Peer. Beide verenigingen hebben op dit moment zo’n honderd leden. De samenvoeging lijkt nu dus voor eens en altijd een gepasseerd station.

Al met al heeft de inspraak van Van Peer in de raad voor zijn gevoel zin gehad. Hij kijkt met vertrouwen naar de toekomst en is tevreden met de besluiten die de raad hierover nu genomen heeft. Of om in scoutingtermen te blijven: de platte knopen die nu zijn doorgehakt.