Bergen op Zoom

Ook Bergen op Zoom krijgt kinderburgemeester: verkiezing in juni

De ambtsketen van de burgemeester van Bergen op Zoom. De kinderburgemeester krijgt straks een eigen ambtsketen. (Foto: Vrienden vh Markiezenhof)

Han Verbeem Han Verbeem

Ook Bergen op Zoom krijgt een eigen kinderburgemeester, een vertegenwoordiger van kinderen uit de basisschoolleeftijd die vooral een symbolische functie heeft. Tot 1 juni kunnen scholen kinderen uit groep 7 als kandidaat voordragen, daarna kiest een jury de winnaar. Een ontwerper gaat aan de slag met het maken van een speciale ambtsketen.

Audio: Burgemeester Margo Mulder over de kinderburgemeester.

In andere gemeenten zoals Etten-Leur, Reimerswaal en Goes bestaat al langer een kinderburgemeester. Deze is één jaar ‘in functie’ en begeleidt als kindervertegenwoordiger de échte burgemeester bij officiële bijeenkomsten. De Bergse gemeenteraad heeft al in juni 2021 besloten tot het kinderburgemeesterschap. De toenmalige raadsleden en huidige wethouders Joey van Aken (PvdA) en Dominique Hopmans (VVD) dienden daartoe destijds een motie in, die unaniem is aangenomen. Door de “drukke bestuurlijke agenda’s” heeft het bijna drie jaar geduurd voordat het college er aan toe was deze raadsopdracht uit te voeren, aldus de initiatiefnemers.

Voorbeeldrol

Burgemeester Margo Mulder heeft zelf goede ervaringen met kinderburgemeesters; in haar vorige gemeente Goes bestaat deze jeugdfunctie al 25 jaar. “Het is een goede manier om kinderen te betrekken bij het gemeentebestuur”, zegt ze. Kinderburgemeesters vervullen een voorbeeldrol en kunnen bijvoorbeeld problemen als pesten bij leeftijdgenootjes bespreekbaar maken.

Procedure

De komende periode krijgen de scholen meer informatie over de aanmelding voor het kinderburgemeesterschap en over de benoemingsprocedure. Daarin staat hoe kinderen zich kandidaat kunnen stellen en voorbereiden voor de sollicitatie. De winnaar wordt in juni bekendgemaakt. Het kinderburgemeesterschap gaat pas een half jaar later in, per 1 december.