Tholen

Ook college Tholen wil onderzoek naar De Spie voor 380KV-station

Het gemeentehuis Tholen en burgemeester Sijbers (inzet). BronL Omroep Zeeland

Han Verbeem Han Verbeem

THOLEN / BERGEN OP ZOOM – Ook het college van Tholen wil, dat buurgemeente Bergen op Zoom industrieterrein De Spie opnieuw onderzoekt als plaats voor het toekomstige 380KV-hoogspanningsstation. Dat schrijft de Thoolse burgemeester Marleen Sijbers aan haar Bergse ambtsgenoot Margo Mulder.

Daarmee steunt Tholen het verzet van een groep bewoners en ondernemers, die grote moeite hebben met het grote station aan de overkant van het Schelde-Rijnkanaal. Donderdagavond was een raadsbijeenkomst op het Bergse stadhuis, waarbij woordvoerder Cees Nuijten uit Tholen protest aantekende namens de wijk Waterfront, buurtschap Botshoofd en bedrijvengebied Slabbekoornpolder.

Kritisch constructief

Vrijdagmiddag heeft het Bergse stadsbestuur de brief van het Thoolse college ontvangen. In het verleden heeft het college van Tholen zich altijd “kritisch doch constructief opgesteld”, merkt Sijbers op. “Wij willen nogmaals benadrukken  dat de congestie, wat ons betreft, snel moet worden opgelost.” Een gedragen besluit rond een passende locatie zal daar volgens haar “wezenlijk aan bijdragen.”

Zichtveld

Eerder had Tholen al de voorkeur  uitgesproken voor een locatie buiten het directe zichtveld van Tholen, en met name van de nieuwbouwwijk Waterfront. De Brabanders besloten maart vorig jaar toch voor een groenstrook in de Auvergnepolder, ten noorden van de Tholense Brug. Dat leidde al tot wrevel aan Zeeuwse zijde.

Weinig bereidheid

Netbeheerder TenneT wil het station bovendien op een twee meter hoge terp plaatsen, om het te beschermen tegen mogelijk hoogwater. Bijeenkomsten met omwonenden en belanghebbenden zou echter weinig hebben opgeleverd: “Bij Tennet bemerken we weinig bereidheid om wezenlijk iets te doen met de aangeleverde suggesties over landschappelijke inpassing”, merkt burgemeester Sijbers op.

De Spie

Inmiddels ontstaat ook in de Bergse politiek verzet tegen het opofferen van de agrarische polder voor het TenneT-station van ruim 24 voetbalvelden groot. Deze maand besluit de gemeenteraad van Bergen op Zoom over een voorstel om industrieterrein De Spie, vier kilometer landinwaarts, opnieuw te onderzoeken. “Dit kunnen wij ondersteunen als nogmaals grondig te onderzoeken alternatief”, schrijft Sijbers aan het Bergse college.

  • Dit is een bericht i.s.m Streekomroep De Bevelanden.