Hoogerheide

Ook in 2023 wekelijkse inloopmiddag sociale en psychische zorg in mfc Kloosterhof

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Ook in 2023 kunnen inwoners van Woensdrecht met psychische of sociale problemen elke woensdagmiddag terecht in mfc Kloosterhof, voor contact met ervaringsdeskundigen en lotgenoten. De gemeente Woensdrecht verlengt de subsidie voor deze wekelijkse inloopmiddag aan GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB).

De inloopmiddag voorziet volgens wethouder Lars van der Beek in een behoefte voor mensen die kwetsbaar of eenzaam zijn. Zij weten de inloop steeds beter te vinden, constateert Van der Beek. Het aantal bezoekers is gestegen van 7 tot 10 bezoekers per middag naar circa 18 personen. “De inloopfunctie voorziet in een behoefte”, aldus de lokale bewindsman. “We willen de inloop graag behouden omdat het past binnen ons preventieve beleid. Het is laagdrempelig, goed toegankelijk en voelt snel vertrouwd voor mensen. Het draagt er bovendien aan bij dat we in een vroeg stadium hulp kunnen bieden aan mensen die dat nodig hebben.”

Professionals en vrijwilligers

De inloopfunctie wordt ingevuld door ervaringsdeskundigen van GGZ WNB. Dit betreft zowel betaalde als vrijwillige ervaringsdeskundigen. De inloop is volgens Van der Beek laagdrempelig van opzet: “Mensen zijn vrij om te komen en te gaan, aanmelden hoeft niet en er zitten geen verplichtingen aan vast. De ervaringsdeskundigen bieden een luisterend oor, geven voorlichting en advies en ondersteuning als daar behoefte aan is.” Het doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie.