Roosendaal

Ook Roosendaal doet mee met Boomfeestdag

Redactie Redactie

Op woensdag 22 maart was het Nationale Boomfeestdag. Kinderen van drie verschillende basisscholen uit Roosendaal zijn druk bezig geweest met het planten van nieuwe bomen. Samen met wethouder Saskia Schenk werden er zo’n 28 bomen geplant op verschillende locaties, onder andere in de Landerije. Het is namelijk belangrijk om het groen in Roosendaal op peil te houden.

Elk jaar worden er gemiddeld in Nederland 200.000 bomen geplant. Op de Nationale Boomfeestdag wordt hier extra aandacht aan besteed. Het is namelijk al de 60e keer dat deze feestdag plaats vindt.

In de centrale groenzone, de Landerije, plantte de wethouder samen met de kinderen uit groep 6 van bassischool ‘De Klimroos’ 15 nieuwe bomen. Dit naar aanleiding van een brief naar de burgermeester van een van de leerlingen. Hierin stond dat ze zo verdrietig was dat er zoveel bomen in haar buurt gekapt waren. Om te laten zien dat er weer andere, nieuwe bomen terug kwamen, heeft de wethouder samen met de kinderen de nieuwe bomen geplant.

In dit gebied worden niet alleen nieuwe bomen geplant, maar worden ook Schotse Hooglanders ingezet. De runderen zullen de grasgronden begrazen en de waterpartijen bijhouden. Dit geeft een natuurlijk beeld in de wijk en tegelijkertijd wordt het openbaar groen op een natuurlijke manier onderhouden.

Foto: Christian Traets/SQ Vision