West-Brabant

Oproep gemeenten aan inwoners: denk mee over duurzame energie

Han Verbeem Han Verbeem

Inwoners van West-Brabantse gemeenten kunnen meedenken over de manier waarop in hun omgeving windmolens en zonneparken worden ontwikkeld. Dat kan online via de vragenlijst op de website. “We horen ook graag hoe jij denkt over de energietransitie”, zo laten de samenwerkende gemeenten van RES-West weten.

De West-Brabantse gemeenten -waaronder Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal en Steenbergen- werken in de energieregio West-Brabant mee aan de Regionale Energiestrategie (RES). Daarin staat hoe deze regio de komende tijd duurzame energie gaan opwekken.

De gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor de energietransitie in onze regio. Dit deden ze samen met inwoners, het bedrijfsleven, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties. In de online vragenlijst leggen ze de inwoners enkele keuzes voor die ze in dit plan hebben gemaakt.