Bergen op Zoom

‘Ordinaire burenruzie’ leidt tot politieke vragen over rol gemeente

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Een groeiend conflict aan de Bergse Zuidzijde Haven heeft niet alleen de gemoederen tussen enkele buurtgenoten flink op doen lopen. Eén van hen voelt zich stelselmatig genegeerd en achtergesteld door de gemeente. Hij schreef een brief die er niet om liegt aan de politiek en beschuldigt daarin ambtenaren onder meer van corruptie en nalatigheid. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat drie partijen vragen stelden aan het college. Een kleine inzage in een ‘hoofdpijndossier’…

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

De betreffende brief, over wat hij een ‘hoofdpijndossier’ noemt, is van Edwin Mutsaars. Die leeft in grote onmin met zijn buurman en vindt dat diens verbouwing niet volgens de regels en zelfs onveilig verloopt. Hij heeft hiervan meermaals melding gemaakt bij de gemeente maar die zou er niets mee doen. Sterker nog, volgens Mutsaars houden zowel ambtenaren als wethouder Patrick van der Velden de buren de hand boven het hoofd.

Hij is er van overtuigd dat zijn buurman niet mag verbouwen omdat er bezwaren lopen op de verstrekte vergunning. “Maar als je lid bent van de carnavalsvereniging, je in de harmonie zit en vriendje bent van Patrick van der Velden mag je alles wel doen. Terwijl een ander het niet mag. Het gaat me om rechtsgelijkheid in de gemeente.” Hij stelt zelfs dat de buurman er mee wegkomt als ie handhavers wegstuurt. “Er wordt gewoon weggekeken door de gemeente.”

Wederzijdse beschuldigingen

De bonje gaat onder meer over afwatering en brandveiligheid. De betreffende buurman, Dirk van Egeraat, zou zich niet aan veiligheidsvoorschriften houden en ook niet voldoen aan bouweisen. Zo is er geen afwatering tussen de twee woningen aangebracht, stelt Mutsaars, en dat zorgt bij hem voor grote problemen. De twee staan lijnrecht tegenover elkaar en beschuldigen elkaar van het nodige. Van Egeraat zegt dat er door zijn buurman juist voorzieningen zijn weggehaald en dat er zelfs afwatering van de buren in zijn tuin loopt. Hij voldoet volledig aan de regels, zegt hij, en geeft aan dat wethouder Patrick van der Velden dat kan en zal bevestigen.

Alles staat stil

De wethouder legt uit namens het college betrokken te zijn bij de herontwikkeling van het gebied rondom de Vissershaven. Met bewoners, de eigenaar van de watermolen en woningcorporatie Stadlander is bekeken wat er wenselijk was en hij heeft daarbij de rol de verschillende partijen op één lijn te krijgen. Nu het blijft hangen op een burenruzie, staat alles stil. “Zo lang er geen gezamenlijk plan is blijft het voor de gemeente afwachten, het is een patstelling.”

Vanwege de meldingen van Mutsaars is er inmiddels toezicht op de bouw gezet, legt de gemeentebestuurder uit. Daar zou deze buurman ook over zijn geïnformeerd. Op de beschuldigingen die hij richting het ambtelijke apparaat en college doet is niet gereageerd. Van der Velden zegt daar zelf ook weinig behoefte toe te voelen. Wel vindt hij iets van een brief die de PvdA, BSD en VVD schreven naar aanleiding van de aantijgingen van Mutsaars. Er wordt over van Egeraat geschreven, concludeert de wethouder; “Dan is het wel zo netjes ook diens kant van het verhaal te horen.”

Meer aan de hand

Dirk van Egeraat legt uit dat de kwestie allemaal een stuk complexer in elkaar zit. Het is enerzijds een ‘ordinaire burenruzie’, zegt hij, waar hij het liefst boven blijft staan. Maar anderzijds spelen er tevens allerlei belangen en onderliggende frustraties, niet alleen bij buurman Mutsaars. Een andere partij is Hans Smeenk, eigenaar van de watermolen op het naastgelegen perceel. Die was al veel langer in strijd met de toenmalige eigenaar van het Bakx complex, omdat er kadastrale meningsverschillen waren. Daardoor ontstonden ook de bezwaren op Van Egeraats bouwplannen maar die zijn geparkeerd in goed overleg en dus geen reden om niet verder te mogen. Van Egeraat geeft aan contact te hebben gezocht met de politici die de kant van zijn buurman gekozen lijken te hebben maar dat werd afgehouden.

Poolshoogte

De gewraakte politieke brief is van Maarten van ’t Hof (VVD), Louis van der Kallen (BSD) en Joey van Aken (PvdA). Zij vragen opheldering aan het college en zijn ook bij buurman Mutsaars gaan kijken. Van ‘t Hof wil wel iets kwijt over zijn bevindingen aldaar: “Je hoeft geen architect te zijn om te zien dat de buren geen enkele hemelwaterafvoer hebben.” Daarnaast snapt hij, als voormalig brandweerman, de zorgen over de brandveiligheid ook heel goed. Maar hij benadrukt dat de brief aan het college met name gaat over de vermeende willekeur en missers van de ambtelijke organisatie; “We vinden de klachten over de gemeente voldoende om hier vragen over te stellen en dat willen we verder zo neutraal mogelijk doen.”

Wat de drie raadsleden wél in het verkeerde keelgat schoot is dat Van Egeraat goed een uur nadat zij hun brief hadden verstuurd, meteen allerlei acties begon te ontplooien. Volgens het VVD-raadslid via de wethouder, “en meteen van dik hout zaagt men planken.” Daarom is besloten niet op het verzoek van Van Egeraat in te gaan om ook met hem in gesprek te treden. Verder is het nu wachten op de reactie van het college op de gestelde vragen.

 

De vernoemde brieven van Edwin Mutsaars en de drie politici zijn in handen van de redactie.