Bergen op Zoom

Ouders maken zich volgens Curio onnodig zorgen over corona

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Na maanden van online les en thuiszitten, gevolgd door de zomervakantie, bevolken leerlingen de klaslokalen weer. Volgens de onderwijsaanbieders natuurlijk met inachtneming van alle coronamaatregelen. Toch zijn daar soms twijfels over. Beroepsopleider Curio zegt over locatie MBO Techniek en Technologie dat alles daar op orde is. Daar is nog niet iedereen van overtuigd.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Er is in ieder geval één ouderpaar* dat sterke twijfels heeft bij de bewering van Curio dat bij MBO Techniek en Technologie aan de Bergse Nobellaan alle veiligheidsmaatregelen afdoende zijn. De onderwijsinstelling houdt de richtlijnen aan van het RIVM maar het stel vreest dat dit niet volstaat. Zij zien meer in de benadering van Maurice de Hond en vinden dat er op de school aandacht moet komen voor de risico’s van besmetting door aerosolen; hele fijne druppeltjes in de lucht.

‘Ventilatie niet op orde’

In de zomervakantie stelden de ouders -die één zoon hebben die les krijgt bij MBO Techniek en Technologie- voor het eerst vragen. Het duurde even voordat er een reactie kwam en dat viel niet goed. Ze voelden zich amper serieus genomen, legt de vader van de leerling uit. Eigen waarneming leerde hem eerder al dat de ventilatie “niet op orde is in het oude gebouw. ” Volgens Curio-woordvoerder Peter Dirven is er echter in een groot deel van de school niets aan de hand. Het mechanische ventilatiesysteem voldoet aan de eisen en wordt geregeld gecontroleerd. Lokalen en ruimtes waarover twijfels zijn worden zo min mogelijk gebruikt en als er wel lessen zijn wordt hier extra geventileerd. In de praktijk betekent dat: ramen open, zo lang de buitentemperatuur het toelaat.

Maatregelen versus metingen

Namens de opleiding vertelt Dirven verder dat looproutes, handgels, stickers en verwante voorzorgmaatregelen zijn ingezet, tezamen met het aanhouden van de voorgeschreven afstand en de nodige controles van het ventilatiesysteem. Bovendien is de bezettig qua leerlingen teruggebracht tot twintig procent, wat neerkomt op zo’n zes leerlingen per klas. Hij geeft wel toe dat het even duurde voordat er echt antwoord kwam op de in de zomervakantie gestelde vragen. ‘Een leermoment’, stelt hij vast. Tevens geeft de woordvoerder aan dat inderdaad de RIVM-richtlijnen leidend zijn. En precies dat stemt de bezorgde ouders niet gerust.

De vader van de betreffende leerling vindt dat er geregeld metingen zouden moeten plaatsvinden om de luchtkwaliteit en het eventuele aanwezigheid van het coronavirus vast te stellen. Samen met zijn partner hoopt hij erop dat de taskforce van het ministerie ook aerosolen en luchtmetingen op gaat nemen in protocollen en richtlijnen. Het feit dat Curio vooralsnog de huidige maatregelen voldoende acht baart hen zorgen, laat hij weten. “Nu maar hopen dat die onwrikbaarheid vanuit het RIVM niet financieel gedreven zal blijken en dat er geen besmettingen komen op deze school. Want wat voor een gesprek gaan we dan achteraf hebben?”

* De namen en contactgegevens van de ouders zijn bekend bij de redactie.