Bergen op Zoom

Eigenaren zetten Green Chemistry Campus in etalage: ‘Tijd om op eigen benen te staan’

Green Chemistry Campus Bergen-op-Zoom

Foto: Google Maps

Han Verbeem Han Verbeem

De provincie, de gemeente Bergen op Zoom en Rewin doen hun aandelen in de Green Chemistry Campus (GCC) van de hand. “Het wordt na twaalf jaar tijd voor nieuwe investeerders”, zegt de Bergse wethouder Dominique Hopmans. De GCC verricht onderzoek naar nieuwe en duurzame grondstoffen op plantaardige basis, voor bijvoorbeeld industrie en bouwsector. De campus is ondergebracht op het terrein van Sabic. Lukt het de aandeelhouders niet een nieuwe eigenaar te vinden, dan zullen ze de GCC ontbinden.

Audio: Wethouder Dominique Hopmans over de GCC-aandelenverkoop. 

De gemeente bezit een minderheidsbelang van twintig procent in het aandelenkapitaal van de GCC. De overheden zetten bewust hun deelnemingen in de campus op afstand, omdat de onderzoeksinstelling niet alleen op subsidies kan draaien. “We willen voorkomen dat de GCC op overheidssteun draait”, aldus Hopmans. “Het is voor de campus nu tijd op eigen benen te staan.”

Jaarlijks gaat er één miljoen euro om in de GCC, waarvan drie ton wordt bijgedragen door de provincie. De gemeente Bergen op Zoom geeft “slechts incidenteel een financiële bijdrage aan de GCC”, aldus Hopmans. Volgens financieel wethouder Joost Pals staat het Bergse aandelenpakket voor slechts 3.600 euro in de gemeentelijke boekhouding.

Twee scenario’s

De drie aandeelhouders hebben vorig jaar een extern bureau ingeschakeld dat de kansen van de campus heeft onderzocht, Daarbij zijn twee ontwikkelscenario’s uit de bus gekomen: een volledige overname door een externe (markt)partij en als dat niet lukt, wordt de GCC ontbonden. Waardevolle onderdelen, zoals de hoogwaardige laboratoriumvoorzieningen, worden dan bij kenniscentra elders in de regio ondergebracht.

Eeuwig zonde

Hopmans hoopt dat de GCC snel nieuwe investeerders kan vinden en dat een ontmanteling voorkomen kan worden. “Want dat zou eeuwig zonde zijn”, benadrukt hij. “Het onderzoek is van groot belang voor de duurzame ontwikkelingen in deze regio.” Hopmans vestigt zijn hoop op een overname van de GCC. Het deze week door de gemeente Bergen op Zoom georganiseerde minisymposium over biobased bouwen bewijst de grote belangstelling voor nieuwe en innovatieve plantbased technieken.