Roosendaal

Overlast in Langdonk blijft, PvdA wil weten wat gemeente Roosendaal gaat doen

Trapveldje met rode doelen en op de achtergrond voormalige kerk De Goede Herder en de wijk Langdonk in Roosendaal

De voormalige kerk De Goede Herder in de Roosendaalse wijk Langdonk

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Bewoners van de wijk Langdonk in Roosendaal hebben nog steeds overlast van jongeren. Op het trapveldje in het hart van de wijk gebruiken sommige jongeren nog steeds vuurwerk om brand te stichting, bijvoorbeeld in vuilnisbakken. De gemeente Roosendaal is bezig een verhard trapveld aan te leggen. De PvdA wil weten of de omwonenden daar wel bij betrokken zijn geweest. Ook stelt de partij voor om de wijkrangers en boa’s voortaan te laten werken vanuit het buurtcentrum in de Goede Herderkerk.

De gemeente Roosendaal heeft voor Langdonk een integraal wijkplan gemaakt: Een veilig en Toekomstbestendig Langdonk 2031. Hiervoor zijn er gesprekken met bewoners en betrokkenen over het ontwikkelen van de wijk. Het grasveld in het hart van Langdonk speelt daar een belangrijke rol in, omdat er op die plek veel overlast is geweest. En nog steeds is. De PvdA wil daarom weten hoe de ontwikkeling vanhet hart van de wijk er uit gaat zien.

Hoe zijn omwonenden betrokken bij het trapveld?

De gemeente Roosendaal is bezig een verhard trapveldje aan te leggen op het grasveld. Maar de PvdA vraagt zich af of hierover wel goed is overlegd met de omwonenden. “Op welke wijze heeft u de omwonenden hierbij betrokken en wat is hieruit voortgekomen?,” vraagt raadslid Michael Yap aan burgemeester en wethouders. Hij ziet de meerwaarde van het betonnen trapveld niet. “Kunt u uitleggen waarom er een verhard trapveldje zal worden aangelegd, terwijl je prima kan voetballen op het trapveldje, groen als gras, wat er nu al ligt?”

Om de overlast in de wijk te verminderen, is de voormalig Goede Herderkerk in gebruik genomen als ontmoetingsplaats voor iedereen in de wijk. De bezoekers en betrokken bewoners werken samen aan ideeën voor het inrichten van de ruimte en de bijbehorende buitenruimte. “Er ontstaat zo een goede energie, maar toch zijn niet alle omwonenden positief,” merkt Yap op. “Zo is er nog steeds overlast van jongeren en worden er soms vernielingen aangericht.”

Wijkrangers en boa’s in de Goede Herderkerk

Er gebeurt al veel om de overlast aan te pakken, beseft het raadslid. “In samenwerking met de partners in de wijk; het opbouw- en jongerenwerk, de wijkrangers, politie, handhaving en straathoekwerkers voeren we een gezamenlijke aanpak uit om deze overlast terug te dringen.” Toch zien de omwonenden nog extra mogelijkheden. Zij zouden het fijn vinden als de Goede Herderkerk ook de uitvalsbasis wordt voor de wijkrangers en boa’s, die allebei controles uitvoeren in de wijk. “Hoe kijkt u aan tegen deze suggestie,” vraagt Yap aan burgemeester en wethouders.

Het raadslid wil ook weten wat de gemeente heeft gedaan om de overlast te stoppen. En of duidelijk is wie de overlastgevers zijn. En ten slotte wil de PvdA dat er ook meer aandacht komt voor andere wijken en de dorpen in de gemeente Roosendaal. “Qua leefbaarheid en de aanpak vanuit de gemeente heeft de wijkenaanpak de afgelopen jaren
weinig prioriteit gekregen,” aldus Yap. “Wat gaat u de komende jaren op dit terrein doen in Roosendaal, in onze wijken en dorpen?”