West-Brabant

Overlast van reuzenberenklauw beperkt in West-Brabant

Foto: Unsplash - Aleksey Milov

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

De reuzenberenklauw geeft gemeenten en Staatsbosbeheer weer kopzorgen. De ‘invasieve exoot’ staat momenteel in bloei, voornamelijk langs bermen en slootkanten. Het bestrijden ervan is een enorme klus. In West-Brabant is de overlast gelukkig beperkt.

Wanneer je in aanraking komt met het sap van de reuzenberenklauw, kan dit in combinatie met zonlicht leiden tot ernstige brandwonden. Als het sap in je ogen komt, kan dit zelfs blindheid veroorzaken. “Een enorm vervelende plant, die we het liefst weghebben uit Nederland”, aldus Staatsbosbeheer-woordvoerder Marcel van Dun.

Openbare ruimte

De plant wordt daarom weggehaald op plekken waar veel mensen ermee in aanraking kunnen komen, zoals op kampeer- en recreatieplekken en bij speelbossen. “Het is afhankelijk van de capaciteit waar de berenklauw wordt weggehaald en hoe dat gebeurt. Zo wordt het op sommige plekken met schapenbegrazing onder controle gehouden.”

Gemeente Woensdrecht heeft geen hinder van de reuzenberenklauw, antwoordt senior communicatieadviseur Jan Prop zeer kort en bondig. Ook de gemeente Bergen op Zoom heeft nauwelijks overlast. “Als we haarden aantreffen, injecteren we ze met heet water. We nemen geen verdere acties,” aldus communicatieadviseur Peter van der Graaf.

In de gemeente Steenbergen is eind juni, begin juli al gestart met het bestrijden van de reuzenberenklauw in de openbare ruimte. Dit na meldingen van inwoners via social media. “We hebben de plant op deze locaties direct verwijderd. Momenteel is er geen overlast,” laat communicatiemedewerker Monique van Nieuwstadt weten. En in de gemeente Roosendaal zijn er negentien plekken bekend waar de reuzenberenklauw staat. Een aantal daarvan is fietspad Zoom, het Gowaldtpark en de Willem Dreesweg. Toch is de overlast beperkt.

Zaadverspreiding

Steenbergen bekijkt de risico’s en past daar de maatregelen op aan. “De gemeente bestrijdt de reuzenberenklauw door deze, voordat deze in bloei staat, te maaien en direct af te voeren,” ligt Van Nieuwstadt toe. De plantenresten worden dan verbrand, waardoor zaadverspreiding in het omliggende gebied zoveel mogelijk voorkomen wordt. Ook zijn er proeven gedaan met alternatieve methoden, zoals het elektrocuteren van de plant. Dat valt te lezen in de Aanpak invasieve exoten van de gemeente, waarin ook de bestrijding van de Japanse duizendknoop en hooikoortsplant ambrosia beschreven staat.

Foto: Unsplash – Charlotte Harrison

Roosendaal verwijdert de reuzenberenklauw meteen, wanneer de plek niet te groot is. “Dit gebeurt door de bloemen of zaden eruit te knippen, de bovengrondse delen af te steken en de wortel uit te graven”, laat adviseur bestuurscommunicatie Marcella van Haperen-van Deursen weten. “De locaties worden nog jaren na de melding gecontroleerd, omdat de zaden van de reuzenberenklauw – gemiddeld 20.000 per plant – tot zeven jaar lang hun kiemkracht kunnen blijven behouden.”

Verdelgingspakketten

In de gemeente Almere Hout krijgen inwoners namens Staatsbosbeheer verdelgingspakketten uitgedeeld, met handschoenen, veiligheidsbrillen en heggenscharen. Roosendaal en Steenbergen delen dit soort pakketen niet uit. “Iedere grondeigenaar, zowel particulier als bedrijf, is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de reuzenberenklauw,” aldus de Steenbergse communicatieadviseur Van Nieuwstadt.

Heb je een reuzenberenklauw in eigen tuin? Draag dan beschermende kleding en handschoenen tijdens het verwijderen. De plant mag niet in de GFT-bak, om verspreiding te voorkomen. De resten moet je afvoeren naar de milieustraat voor verbranding.

Reuzenberenklauw in de openbare ruimte wordt overigens wel gewoon verwijderd door de gemeente. “We hebben een oproep gedaan om het te melden als er ergens nog planten staan, zodat het bestreden kan worden,” vertelt Van Nieuwstadt. Inwoners van Roosendaal kunnen melding maken via de BuitenBeter-app.

Spoedeisende hulp

Ben je ondanks de bestrijding toch in aanraking gekomen met de reuzenberenklauw? Dan is het belangrijk om de huid direct te wassen met water en zeep of deze te bedekken. Er wordt aangeraden om een week lang zonlicht te vermijden. Neem bij rode uitslag of sap in je ogen contact op met de huisarts, na gespoeld te hebben met water. Heb je sap van de reuzenberenklauw in je mond gekregen? Breng dan meteen een bezoek aan de spoedeisende hulp.