Bergen op Zoom

Ozb-kwestie verdeelt Bergse raad tot op het bot

Foto: ZuidWest Update

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse raadspolitiek is tot op het bot verdeeld over de onroerendzaakbelasting. Woensdagavond is heeft de gemeenteraad een miljoenenbezuiniging met 20 tegen 10 stemmen vastgesteld. De meeste partijen van het Focusakkoord hadden een amendement ingediend om de ozb-stijging tot slechts 2,5 procent te beperken. Tegelijk dienden ondertekenaars D66 en PvdA een tegenvoorstel in, om alsnog de deur op een kier te zetten voor verdere ozb-verhoging. Dit haalde het niet, waarop beide partijen zich vervolgens tegen zowel het oorspronkelijke amendement als tegen het totale bezuinigingspakket keerden.

Door: Han Verbeem

In de raadsvergadering van maandag hadden de Focusakkoord-partijen (GBWP, VVD, Punt, CDA, D66, PvdA en GroenLinks) het amendement -oftewel een wijzigingsvoorstel van de bezuinigingsmaatregelen- al aangekondigd en inmiddels aangepast; het voorstel voorzag in extra bezuinigingen bij het ambtenarenapparaat op zowel het opleidingssbudget, op de inhuur van extrerne medewerkers en op op compensaties bij langdurig verzuim. In het amandement is de bezuiniging op het sociaal domein, waaronder het armoede- en minimabeleid, teruggedraaid.

Minder bezuinigen, provincie akkoord

Voor 2021 volgt binnen de totale gemeentelijke uitgaven geen bezuinigingsronde van 8 miljoen, zoals aanvankelijk gepland, maar zes miljoen euro. Daarvan is nu is 5 miljoen gevonden en in de loop van volgend jaar volgt nog eens één miljoen. En in 2024 moet in totaal 13 miljoen in de gemeentelijke uitgaven bezuinigd zijn waarbij vanaf 2022 zelfs een plus van enkele miljoenen te verwachten is bij de jaarafsluitingen. Met dit plan kan de provincie akkoord gaan, aldus wethouder Koenders, en ontkomt Bergen op Zoom aan een verscherpt provinciaal toezicht.

Tegenvoorstel D66 en PvdA

Maar dit ging ondertekenaars D66 en PvdA niet ver genoeg en zij dienden een tegenvoorstel in. Ze willen de mogelijkheid openhouden om de onroerend-zaakbelasting (ozb) in een later stadium alsnog verder te kunnen verhogen, mocht blijken dat het niet mogelijk is om het minimabeleid in de bezuinigingfsoperatie voldoende te kunnen ontzien. “We zijn het moreel verplicht”, aldus Joey van Aken (PvdA). “Wij zijn geen pessimisten, maar realisten. We hebben geen tijdmachine. Daarom maken we nu al keuzes voor volgend jaar.” Andere linkse fracties, waaronder BSD en de SP, steunden het tegenvoorstel van D66/PvdA. “Linkse partijen staan erom bekend graag de belastingen te willen verhogen. Maar dat doen we niet voor niks, dat doen we voor de solidariteit”, aldus SP-raadslid Theo de Jong. “Het tegenamendement ziet er evenwichtiger uit en dat steunen we.” 

Vooruitlopend op takendebat

Wethouder Petra Koenders ontraadde het voorstel van D66 en PvdA. “Het college gaat voor een realistisch en uitvoerbaar amendement en dat is dit niet”, stelde Koenders. “Dit tegenamandement loopt namelijk vooruit op een nog te volgen takendebat over de gemeente en ambtelijke organisatie.” Als de raad dit voorstel zou aannemen, dreigt Bergen op Zoom alsnog onder verwscherpt provinciaal toezicht te komen met alle gevolgen van dien.

Linkse verdeeldheid

Uiteindelijk bracht burgemeester Petter als eerste het plan van D66 en PvdA in stemming: dat werd met 18 tégen- en 12 voor weggestemd. Daarop gaven D66-raadslid Carinne Elion-Valter en PvdA-voorman Joey van Aken verklaringen af. Beiden wilden niet akkoord gaan met het gewijzigde bezuinigingspakket en ook niet langer met het eerder ondertekende amendement. “Onze handtekening staat er weliswaar eronder, maar in de geest ervan zijn we tegen.” GroenLinks gaf echter wél steun aan het bezuinigingspakket, omdat met dit voorstel het sociaal domein is gered – zo onderbouwde Peter van den Ouden zijn keuze. BSD’er Van der Kallen gaf zijn steun aan het het amendement (“vanwege het vele werk dat de indieners hebben verricht”) maar stemde wel tegen het bezuinigingspakket van 8 miljoen.