Geen regio geselecteerd

Parkrangers geïntroduceerd op bedrijventerreinen Roosendaal

Redactie Redactie

Afgelopen vrijdag werd er door de Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Roosendaal een nieuw beveiligingsplan gepresenteerd. Wethouder Hans Verbraak was ook aanwezig. Dit beveiligingsplan gaat in werking op de terreinen Borchwerf I en Majoppeveld. Het opmerkelijke van het plan is dat er zogenaamde ‘parkrangers’ zijn geïntroduceerd. 

 

Met de aanpak worden Borchwerf I en Majoppeveld aantrekkelijker voor nieuwe ondernemers om zich op deze bedrijventerreinen te vestigen. Dit is om dat het aanzienlijk veiliger is. De afgelopen jaren hadden de beide bedrijventerreinen regelmatig te kampen met een kleine groep ondernemers die niet bijdroegen aan het schoon, heel en veilig houden van het gebied.

Het plan van aanpak is opgesteld in vier onderdelen. Maatregelen doorvoeren die leiden tot het Keurmerk Veilig Ondernemen, avond-en nachtbeveiliging, het plaatsen van welkomstschermen en het inzetten van de parkrangers. De rangers zijn actief sinds afgelopen zomer. Er wordt nauw samengewerkt met de politie als er zaken worden gesignaleerd die het daglicht niet kunnen verdragen. Alle parkrangers hebben ook een militaire achtergrond. Zij weten dus hoe ze moeten observeren, signaleren en in conflicten kunnen de-escaleren.