Halderberge

Patrick Schouw nieuwe kandidaat-wethouder voor Lokaal Halderberge

Patrick Schouw, de nieuwe kandidaat-wethouder van Lokaal Halderberge.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Patrick Schouw uit Oudenbosch is de nieuwe kandidaat-wethouder van de partij Lokaal Halderberge. Dat hebben het bestuur en de fractie van de partij unaniem beslist. Schouw neemt de functie over van de tijdelijke wethouder Jan Mollen. Donderdag 13 juli begint hij met zijn nieuwe functie.

De nieuwe wethouder is niet zomaar gekozen. De afgelopen tijd zijn er verschillende gesprekken geweest tussen Schouw, het bestuur en de fractie van Lokaal Halderberge. Ook zijn er twee assessments afgenomen. Hieruit kwam naar voren dat Schouw op het gebied van kennis, kwaliteiten en motivatie geschikt is voor de functie.

Introductie

Dan een korte introductie. De 57-jarige Patrick Schouw is geboren in Oud Gastel, getogen in Zegge en woont inmiddels 35 jaar in Oudenbosch. Hij werkt als ICT Manager voor de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. Ook is Schouw vijf jaar de Grootste Boer van Puitenol (Oudenbosch) geweest. Momenteel is hij de voorzitter van de Stichting Oudenbossche Karnaval. Daarnaast is hij te vinden bij verschillende sportverenigingen binnen de gemeente.

“Ik ben blij met de mogelijkheid die ik krijg om mij in te zetten voor de inwoners van de gemeente Halderberge”, verklaart Schouw. “Ik ben een verbinder en ga dan ook graag de samenwerking met anderen aan om verder te bouwen op de fundering die er nu ligt.”

Portefeuille

Schouw neemt het stokje over van tijdelijk wethouder Jan Mollen, die het wethouderschap tijdelijk op zich nam na het vertrek van Joop Kouters. Waarschijnlijk neemt Schouw de volledige portefeuille van wethouder Mollen over. Hieronder vallen onder andere financiën, het sociaal domein en het project Religieus Erfgoed. Mollen blijft bestuurslid van de lokale partij.