Bergen op Zoom

Petter: Bergen op Zoom binnen vijf jaar tijd vuurwerkvrij

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Bergen op Zoom streeft ernaar, binnen vijf jaar tijd geen vuurwerk meer toe te staan tijdens de jaarwisseling. Dat zegt burgemeester Frank Petter, na een consultatie onder de Bergse gemeenteraadspartijen in de raadscommissie van afgekopen donderdag. Een meerderheid van de raad is voor een gefaseerde verbodsregeling. Van een mogelijke centrale vuurwerkshow kan echter geen sprake zijn, aldus Petter: daarvoor heeft de armlastige gemeente Bergen op Zoom eenvoudigweg geen geld.

Door: Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad besprak donderdagavond een viertal scenario’s voor het omgaam met vuurwerk tijdens de jaarwisseling, variérend van het laten zoals het nu is tot een totaalverbod. Op de fracties van CDA en Punt na, zijn alle gemeenteraadspartijen voorstander van een verbodsregel, waarbij de komende jaren nog wel zogeheten ‘vuurwerkblije zones’ zijn toegestaan. Die verdwijnen echter uiteindelijk, als het aan de raad ligt. Alleen GBWP heeft geen opvatting over het al dan niet verbieden van vuurwerk omdat deze fractie hierover té verdeeld is, moet Aydin Akkaya toegeven.

Oorlogsgebied

De eindejaarstraditie van het particulier afsteken van vuurwerk op Oudejaarsavond staat maatschappelijk sterk onder druk, mede door de opkomst van illegaal vuurwerk uit Oost-Europa. Dat zijn geen gewone knallers meer, maar serieuze explosieven. Sommige delen van de stad lijken tijdens de jaarwisseling wel oorlogsgebied. merkt Meino Dam (Lijst Linssen) op. Als de rookwolken zijn opgetrokken, is duidelijk wat de gevolgen zijn: schade voor de omgeving en voor mens én dier. “Dit is het moment om actie te ondernemen”, aldus Dam.

Onschuld verloren

Volgens D66-raadslid Carinne Elion-Valter heeft vuurwerk inmiddels de onschuld verloren. “Het gaat bij de illegale verkoop om zware criminaliteit, en we zien slechts het topje van de ijsberg.” PvdA-woordvoerder Nanny Nuijten-van Aard vraagt zich af waarom de burgemeester eigenlijk de raad consulteert over het vuurwerkbeleid. Handhaving is immers een taak van het college, zo betoogt ze, en de gemeenteraad moet niet op de stoel van de burgemeester gaan zitten.

Gevaarlijke stoffen

GroenLinks-voorman Peter van den Ouden ziet het liefst vandaag al een totaalverbod op vuurwerk, al was het maar vanwege de mileuschade door de gevaarlijke stoffen in vuurwerkdampen. “Maar dat is praktisch niet mogelijk.” Ook hij kiest daarom voor een overgangssituatie, waarbij hij wél bezwaar maakt tegen de term ‘vuurwerkblije zone’. Want er is namelijk niets om blij over te zijn. “Zeker niet voor mensen met astmatische aandoeningen.” 

Risico van samenscholingen

CDA en fractie Punt voorzien echter problemen bij het introduceren van vuurwerk-afsteekgebieden in de gemeente. “Dat leidt tot groepsvorming met alle coronarisico’s van dien”, waarschuwt CDA-raadslid Erik Verbogt. Gertjan Huismans (fractie Punt) vult aan: “Zeker tijdens de Oudejaarsnacht, waarbij mensen een slok ophebben, moet je dat uit corona-oogpunt niet willen. Dan is gewoon handhaven niet meer mogelijk maar zal vermoedelijk de ME nodig zijn.”

Komende jaarwisseling onzeker

Burgemeester Petter verwacht echter, dat de  coronacrisis van tijdelijke aard is en dat over een aantal jaren geen groepsverboden meer nodig zullen zijn. Voor het huidige jaar is het inderdaad onzeker of het afsteken van vuurwerk op straat vanwege corona  mogelijk zal zijn en zo ja, onder welke voorwaarden; Petter verwacht dat hiervoor binnenkort landelijk beleid zal komen. Voor de komende jaren verwacht Petter dat, door het invoeren van een gefaseerd vuuurwerkverbod, Bergen op Zoom in 2024 danwel 2025 een geheel vuurwerkvrije jaarwisseling kan houden.