Bergen op Zoom

Pilot ‘Rent-a-Boa’ afgerond: ‘We gaan nu evalueren’

Redactie Redactie

De pilot ‘Rent-a-BOA’ had donderdagochtend zijn laatste pilotdag in Bergen op Zoom. Op de laatste testdag gingen de boa’s samen met de politie op meldingen af van overlast die gemeld werden door inwoners van Bergen op Zoom. 

Tijdens de pilot kan er een boa worden ingehuurd voor meldingen die onder de bevoegdheid van een boa vallen. Zoals overlast van jeugd, zwerfafval en illegale plaatsing van objecten in de openbare ruimte. Met de samenwerking van de politie kunnen er ook veel meldingen behandeld worden die niet onder de bevoegdheid vallen van een boa. Dit zijn meldingen voor controle op snelheid in het verkeer of alcoholgebruik en toezicht op overtredingen en misdrijven.

Meldingen van inwoners

Er wordt alleen gewerkt met meldingen van overlast. Pas als er een melding is gemaakt, kan er wat mee gedaan worden. Rik van den Heiligenberg is buitengewoon opsporingsambtenaar en merkt dat mensen blij zijn als een boa in de wijk rondloopt. “Ze komen ook naar je toe met problemen. Dan leggen we ze uit hoe je die problemen kunt melden. Heel veel mensen weten niet hoe dat werkt. We hebben een buitenbeter app vanuit de gemeente. Maar je kunt ook een melding maken op de website van de gemeente. Als er meldingen worden gemaakt, weten wij ook wat er speelt en waar we op moeten handhaven.” 

De pilot evalueren

Op de eerdere pilotdagen werden er al veel meldingen gemaakt door de inwoners van Bergen op Zoom. De gemeente gaat kijken of het een vervolg krijgt. Dit kan weer in de vorm van speciale acties of als onderdeel van de standaard werkwijze worden. Joop van der Dussen, collega van Rik, is blij met de pilot. “Het is in feite een pilot, dus we gaan dat evalueren en mogelijk krijgt het een vervolg. We kunnen daar nog in switchen natuurlijk. De opzet kan veranderen, maar tot nu toe bevalt het heel goed.”