Bergen op Zoom

Plaatbewoners willen ontmoetingspunt in open lucht: ‘Een plek van bezinning en verbinding’

Han Verbeem Han Verbeem

Bewoners van de Bergse Plaat zijn op zoek naar een plaats van verbinding, bezinning, reflectie en herinnering. Daarom schrijven ze een prijsvraag uit waarbij mensen zelf ideeën en suggesties kunnen aandragen. Dat kan tot 15 april, door het inleveren van een bewonersenquête in één van de ideeënbussen bij winkelcentrum Het Kompas. Daar zijn de enquêteformulieren ook verkrijgbaar. Organisatoren Tom Cats, Jacques van den Berg en Wilma van der Vliet zijn al in gesprek met kunstenaars voor een ontwerp van het monument. En als alle meezit, kan het volgend jaar al onthuld worden. Nu nog zoeken naar een mooie locatie…

Verbinding en samenkomst

Waarom een speciaal ontmoetingspunt? Dat is nodig, aldus Cats,  omdat er nu geen geschikte voorziening is. De bewonersgroep heeft bovendien behoefte aan een locatie in de open lucht. “Het moet een plaats worden van verbinding en samenkomst.” Bijvoorbeeld een mooi plekje aan het water, met bankjes waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Of samenkomen in een paviljoen.

Blijvende herinnering

Herdenken en bezinnen, dat kan ook met de mogelijkheid van het plaatsen van een blijvende herennering van overleden dierbaren bij het toekomstige monument. “Maar het moet zeker geen begraafplaats worden”, benadrukt Van der Vliet. “Dat schrikt de mensen weer af.”

Donaties

De groep heeft al contacten met de gemeente, die bereid is om de benodigde grond kosteloos ter beschikking te stellen. Het onderhoud en de aanleg, dat betalen de bewoners dan zelf. Het geld wordt bijeengebracht met onder meer vrijwillige donaties. Cats en Van der Vliet denken aan een ‘symbolisch bedrag’ van bijvoorbeeld 50 of 100 euro per persoon. Ook daarover kunnen de plaatbewoners hun mening geven in de ideeënbus. “Evenals suggesties voor het ontwerp van het monument.”

  • Het inleveren van suggesties en ideeën via de bewonersenquete kan tot uiterlijk 15 april bij de volgende winkels in winkelcentrum Het Kompas: Optiek Mooi, de Kombuis, Bakker van Oers.