Bergen op Zoom

Plan van Bergen op Zoom voor bezuiniging van bijna 6 miljoen euro

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom heeft een plan gemaakt voor de bezuiniging van bijna 6 miljoen euro. Burgemeester en wethouders willen het plan bespreken in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 juli. Zo’n 4 miljoen euro moet komen uit de begroting van dit jaar. Nog eens 2 miljoen wordt bezuinigd op geplande projecten.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Bergen op Zoom moet vanaf de eerste dag flink gaan bezuinigen. De gemeente kwam vorig jaar ruim 14 miljoen euro te kort. Het leek er op dat er dit jaar nog eens bijna 9 miljoen te veel uitgegeven zou worden. Het nieuwe college heeft daarom meteen een uitgavestop ingesteld: er mag geen geld meer worden besteed, tenzij het absoluut noodzakelijk is of op lange termijn geld bespaart. Ook kwam er meteen een vacaturestop, dus geen nieuwe ambtenaren meer. Deze maatregelen moeten op korte termijn 4 miljoen euro besparen.

Einde voor Aangenaam Bergen op Zoom?

De gemeente heeft ook gekeken naar de toekomstplannen. Door daarin te schrappen verwachten ze nog eens bijna 2 miljoen te kunnen besparen. Zo wordt er bezuinigd op het onderhoud van gemeentelijke panden en sportaccomodaties. En ook de stadspromotor Aangenaam Bergen op Zoom moet enkele tonnen inleveren. De gemeente onderzoekt zelfs of Aangenaam Bergen op Zoom helemaal moet worden opgedoekt.

Dat zulke heftige bezuinigingen hard aankomen, begrijpen burgemeester en wethouders. “Duidelijk is dat deze bijsturing niet pijnloos kan en zal zijn,” schrijven zij in hun bezuinigingsvoorstel. “De beoordeling van de budgetten vraagt tevens een afweging van de risico’s en effecten. Korte termijn maatregelen kunnen leiden tot gevolgen voor de lange termijn.” Er is bijvoorbeeld een hoog risico op onrust in de samenleving en op een slecht imago voor Bergen op Zoom. “Onpopulaire maatregelen leiden tot veel reuring,” aldus het college.

Gevolgen coronacrisis nog niet meegerekend

Volgens de gemeente zijn er wel alternatieven te bedenken die minder hard aankomen bij de inwoners. “Gevolg is dan wel dat deze niet leiden tot een benodigde bijstelling van het exploitatietekort en de benodigde bijstelling van de algemene reserve en daarmee weerstandsratio.” Ofwel: dat zou niet genoeg geld opleveren. Alles bij elkaar opgeteld, verwacht de gemeente 5,8 miljoen euro te kunnen besparen. Maar de gevolgen van de coronacrisis zijn hierin nog niet meegerekend. Er zouden dus nog financiële tegenvallers kunnen komen.

De gemeenteraad zal het bezuinigingsplan voor het eerst bespreken in de commissievergadering van donderdag 25 juni. Een besluit over het plan wordt dan genomen in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 juli.