Woensdrecht

Plan voor bestrijden van gladheid bekend voor gemeente Woensdrecht

© Nationale Beeldbank

Redactie Redactie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht heeft onlangs het ‘Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2020’ bekendgemaakt voor de gemeente.

De komende vier maanden zullen de medewerkers van de buitendienst de gladheid op de wegen zo goed mogelijk proberen te bestrijden. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo zal er nu ook gestrooid worden op het nieuw aangelegde fietspad aan de Antwerpsestraatweg. Daarnaast zal er een extra ploeg worden ingezet bij MFC De Drieschaar en Verpleeghuis en woonzorgcentrum Mariahove.

Strooiroutes

Het overzicht van de strooiroutes en het volledige gladheidsbestrijdingsplan 2019-2020 kun je vinden op de website van de gemeente Woensdrecht. Daar staan ook de locaties van zoutbakken vermeld. “Het plan is gebaseerd op de wegen in de gemeente Woensdrecht, maar uiteraard maken we ook afspraken met de buurgemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie. Wegen houden immers niet op bij de gemeentegrenzen”, zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal.

Waar wordt er gestrooid?

De komende vier maanden zal er gestrooid worden op de volgende plekken: doorgaande hoofdwegen, wijk -en buurtontsluitingswegen, busroutes, vrij liggende fietspaden, druk bereden fietspaden, hellende (doorgaande) wegen, verkeerssluizen en marktterreinen.