Bergen op Zoom

Plantenkas laat kinderen nóg meer leren over de natuur

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Eigenhandig groente en fruit verbouwen doen ze al langer, maar nu kunnen de leerlingen van school Oost in Bergen op Zoom ook bij slecht weer met de handen in de grond zitten. Kiwanisclub Bergen op Zoom heeft een plantenkas geschonken aan deze school en de Krabbenkooi. “De kas biedt bij uitstek een plek aan kinderen om te leren van de natuur.”

Vorige week droeg de Kiwanisclub Bergen op Zoom de eerste plantenkas over aan basisschool Oost in Bergen op Zoom. “Kiwanisclub Bergen op Zoom draagt graag bij aan het welzijn van kinderen en met name in onze regio. Daar past dit project heel goed in”, zegt Kiwanislid Martin Venselaar. Vorig jaar ontstond het idee om bij basisscholen te informeren of er belangstelling was voor een plantenkas op het schoolplein. Daarop hebben School Oost en de Krabbenkooi positief gereageerd; zij vonden het passen in de plannen om de school te willen vergroenen.

Moestuin

De BiologiePlusSchool heeft al een moestuin op het schoolplein. Volgens docent Mariska Huijsmans is de plantenkas daar een goede aanvulling op. In de kas van ongeveer 10 m2 kunnen kinderen onder begeleiding aan het werk met zaaien, planten en oogsten van bloemen, plantjes en groenten. “De kas biedt bij uitstek een plek aan kinderen om te leren van de natuur”, zegt Kiwanisvoorzitter Peter de Lepper.

Plantenkas

De kas is in elkaar gezet door een aantal leden van de Kiwanisclub samen met docent Peter Buijs en met conciërge Stefan Scheltema van school Oost. In de komende weken zal de school zelf zorgen voor de inrichting van de kas zodat in het voorjaar van 2022 het eerste groen zichtbaar zal zijn. Bouwcenter Logus in Bergen op Zoom leverde voor dit project de tegels rondom de kas. Andere scholen die interesse hebben in een plantenkas kunnen contact opnemen met de Kiwanisclub Bergen op Zoom.