Geen regio geselecteerd

Politiek Roosendaal: communicatie vanuit gemeente moet beter

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De communicatie naar en met de inwoners van de gemeente Roosendaal moet beter. Dat vindt de Roosendaalse Lijst en wordt ondersteund door zeven andere partijen in de raad.

Volgens René van Broekhoven van de Roosendaalse Lijst zijn recente zaken de aanleiding dat er nu vragen worden gesteld aan het college. “De Nieuwstraat en de bioscoop, de problemen bij Kerncentrale Doel, overlast rondom een Poolse Supermarkt; zaken die in de uitvoering veranderen in hoofdpijndossiers”, aldus Van Broekhoven. Volgens het raadslid is de oorzaak gebrekkige communicatie. “Met het recente bestuursakkoord in de hand, waarin de intentie wordt uitgesproken om te zorgen voor betere verbinding met inwoners, lijkt de tijd rijp voor een betere communicatieve aanpak.”

Communicatieparagraaf

De zeven partijen willen dat de inwoners van de gemeente Roosendaal meer worden betrokken bij beslissingen. Ieder raadsvoorstel of mededeling voorzien van een compacte communicatieparagraaf zou al een grote verbetering zijn. De partijen weten dan of inwoners worden betrokken bij een bepaald voorstel. Zo wordt er ook geen dubbel werk gedaan. Ook de communicatie in de uitvoering zou verbeterd moeten worden. Inwoners hebben vaak geen idee welke weg ze moeten bewandelen en wat voor invloed ze kunnen uitoefenen bij zaken als bestemmingsplannen. Volgens de partijen is dit voor veel mensen ‘ver-van-hun-bed’.