Roosendaal

Project ‘Rondje Roosendaal’ moet Roosendaal binnen tien jaar compleet veranderen

Maarten Elst Maarten Elst

Roosendaal zal er over tien jaar compleet anders uitzien. Dat staat in de intentieovereenkomst die de gemeente Roosendaal en provincie Noord-Brabant hebben ondertekend. Met de ondertekening van het project Rondje Roosendaal wordt de aftrap gegeven van een ambitieus project. 

Donderdagmiddag werd het startschot gegeven aan Rondje Roosendaal. Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst begint de herontwikkeling van de Roosendaalse binnenstad. Erik Ronnes, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, deelde complimenten uit voor de ambities van de gemeente Roosendaal.

Regionale OV-hub

In deze transformatie komen een aantal belangrijke ontwikkelingen samen waar Roosendaal de komende jaren voor staat. Het gaat hier onder meer over het terugdringen van de leegstand in de binnenstad, het terugdringen van het woningtekort, de herontwikkeling van het stationsgebied en het uitbouwen van het station en spoorzone tot regionale OV-hub.

Rondje Roosendaal 

Concreet komt het Rondje Roosendaal neer op het verbinden van de ontwikkelingen in het stationsgebied, de binnenstad, Stadsoevers, Leisurepark De Stok, De Bulkenaar en het Vlietpark. Maar met de bijdrage vanuit de provincie mikt de gemeente Roosendaal om aan grote maatschappelijke opgaven zoals de krappe woningmarkt te voldoen. De gedeputeerde van de provincie gaf tijdens de ondertekening dat ook zaken als vergroenen van de leefomgeving, klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid worden aangepakt tijdens Rondje Roosendaal.

Ontwikkelingen nauwgezet volgen

Wethouders Cees Lok en Toine Theunis zijn zeer tevreden met de ondertekening. Beide wethouders geven aan er naar uit te kijken om de ontwikkelingen op de voet te volgen. “Roosendaal is al een aantal jaren geleden gestart met een ingrijpende transitie van de binnenstad. Deze transitie krijgt met deze samenwerking in het project Rondje Roosendaal een heel welkom en logisch vervolg”, zo stelt wethouder Lok. “We gaan het als wethouder hoogstwaarschijnlijk niet meer meemaken, maar over tien jaar ziet Roosendaal er prachtig uit. Dat weet ik zeker.”

Plan van aanpak 

Met de ondertekening is ook een plan van aanpak gemoeid. Dit plan moet leiden tot concrete samenwerkingsafspraken tussen provincie, gemeente en andere partijen. Er ligt een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld en actieplan voor de binnenstad waarin staat wat de betrokken partijen in de komende jaren gaan doen om de stad Roosendaal aantrekkelijk en vitaal te houden. Na de zomer zal er een visie worden gepresenteerd.