Bergen op Zoom

Prominenten brengen Perspectief voor Bergen op Zoom: ‘bezuinig toekomstgericht’

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse politiek moet bij de ingrijpende miljoenenbezuinigingen niet zaken overboord gooien die de gemeente in de toekomst nodig heeft, zoals wijkcentra en de VVV. Daarnaast moet de raad dit jaar en in 2022 een visie opstellen waarin duidelijk wordt waar de gemeente de komende 25 jaar heen wil. Met deze plannen kan de gemeente dan ‘de boer opgaan’ en bij extra subsidies binnenhalen bij het Rijk, provincie en in Brussel. Dat schrijven zes prominente Bergenaren aan de raadsleden, in hun visiedocument ‘Perspectief voor Bergen op Zoom-2’.

Over schaduw stappen

Het gaat om Roger van Dijk, Klaas Hielkema, Piet Juten, Frits Muller, Ad Rooms en Rob Stuart – zes inwoners van gevorderde leeftijd die zich maatschappelijk hebben bewezen als jurist, arts of journalist met hoge posities in het regionale bedrijfsleven. Het recent uitgebrachte Perspectief-2 is een vervolg op de eerdere nota van december 2020 en schetst “een beeld van wat er kan gebeuren als de politiek over zijn eigen schaduw heen durft te stappen”, zo schrijven de initiatiefnemers. Ondanks de dreigende wolken die boven Bergen op Zoom drijven zijn er toch kansen. Mits de gemeente zijn bestuur op orde brengt “en de verschillende groepen van de bevolking zich in de plannen herkennen en er actief in deelnemen.”

Bijdrage aan discussie

De gemeente heeft een schuld van 264 miljoen euro weg te werken met een bezuinigingsopdracht van 13 miljoen volgens het Focusakkoord. “Op eigen initiatief willen wij een bijdrage leveren aan de discussie”, aldus het zestal. De noodzaak te bezuinigen komt niet uit de lucht vallen en treft iedereen, zo beseffen zij zich echter. Maar: “Op iedereen wordt ook een beroep gedaan mee te denken, te begrijpen, te accepteren. Het zou daarvoor goed geweest zijn als de gemeente zelf een eenvoudige en duidelijke analyse van de tekortkomingen naar buiten had gebracht.” De bezuinigingen dienen echter gericht te zijn op effecten voor de langere termijn, benadrukken ze: waar en wat wil Bergen zijn over 25 jaar? “Met zo’n einddoel in zicht doet bezuinigen nú minder pijn en kan naast bezuinigen geïnvesteerd worden met een beroep op externe subsidies en fondsen.”