Bergen op Zoom

PUNT wil geld voor Plein 13 liever uitgeven aan iets anders

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De eenmansfractie PUNT is boos over de plannen van de gemeente Bergen op Zoom om Plein 13 op te knappen. PUNT vindt het onverantwoord om geld uit te geven aan een parkeerterrein, terwijl Bergen op Zoom zo weinig geld heeft.

Plein 13 in Bergen op Zoom is een plein met parkeervakken waar vooral kantoren en het stadskantoor omheen liggen. De gemeente zou het plein graag verbeteren en er een mooie entree van maken naar het centrum van de stad. Gertjan Huismans van PUNT snapt daar weinig van: “Gezien de deplorabele financiële situatie van de gemeente en de toenemende schuldenlast vraagt fractie PUNT zich af of dergelijke uitgaven op dit moment wel verantwoord zijn.”

“Niet te verkopen naar inwoners”

Huismans wijst op de begroting van 2020 die nog niet sluitend is. En waarschuwt voor financiële tegenvallers die nog dreigen bij bijvoorbeeld de jeugdzorg en de WMO. “Fractie PUNT is van mening dat het in de huidige situatie niet te verkopen is naar de inwoners om het plein te upgraden naar een ‘stadsentree’ van allure, terwijl de riooltarieven fors stijgen en er tal van keuzes moeten worden gemaakt in wat nog wel kan en wat niet.”

Burgers draaien er voor op

Zelfs als de opknapbeurt van Plein 13 al in de planning zat en er dus budget voor was, ziet PUNT dat geld liever naar iets anders gaan. Huismans: “De tijd van ‘ach het stond op de planning’ is echt voorbij. Uiteindelijk draaien de burgers op voor de kosten en de schulden van de gemeente.” PUNT stelt daarom schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.

Plannen terugdraaien

PUNT wil weten waarom de gemeente Bergen op Zoom het noodzakelijk vindt Plein 13 op te knappen. En of de opknapbeurt al was verrekend in het meerjaren onderhoudsprogramma. De partij vraagt ook of burgemeester en wethouders eerst nog eens wil overleggen met de gemeenteraad, voordat ze een besluit nemen over Plein 13. PUNT wijst op het gebrek aan geld in Bergen op Zoom en wil weten of burgemeester en wethouders de plannen voor Plein 13 nog terug zouden willen draaien.