Geen regio geselecteerd

PvdA en D66 Woensdrecht willen betaalbare woningen voor starters

Redactie Redactie

Twee partijen binnen de gemeente Woensdrecht vrezen dat jongeren in de toekomst door een gebrek aan betaalbare woningen noodgedwongen de kernen in de gemeente moeten verlaten. De PvdA en D66 komen tijdens de gemeenteraadsvergadering vanavond met drie amendementen (raadsvoorstelwijzigingen) waar in de nieuwe Woonvisie wordt opgenomen dat er gekeken moet worden naar alternatieve betaalbare woonvormen. Ook moet de gemeente volgens hen vaart zetten met de tiny houses die na vier jaar nog altijd niet in Huijbergen zijn weggezet.

Door: Maarten Elst en Jerom Huijskens

De afgelopen jaren is er veel veranderd op de woningmarkt, zo stellen de PvdA- en D66-afdelingen van de gemeente Woensdrecht. Daarom koos het Woensdrechtse college van B&W voor een herziening op de nu nog geldende woonvisie. In een woonvisie staan de gemeentelijke ambities voor het woonbeleid geformuleerd. De nu nog geldende woonvisie is in 2015 opgenomen.

Alternatieve woonvormen

Voor jongeren en starters wordt de keuze op de Woensdrechtse woningmarkt steeds schaarser. De gemeente introduceerde eerder al een woonloket om vraag- en aanbod in de woningmarkt bij elkaar te brengen. ,,We blijven geïnteresseerd in alternatieve woon- en bouwvormen, zoals tiny houses en geclusterd wonen. Maar het is niet uitsluitend dat de gemeente die invulling geeft aan de nieuwe woonvisie”, vertelde wethouder Hans de Waal een aantal weken terug. 

De PvdA vindt dat er gekeken moet worden naar woonvormen die ‘alternatief, duurzaam, betaalbaar en energieneutraal zijn’, zoals tiny houses (verrijdbare eenpersoonswoningen, red.) en co-housing (een huis delen met huisgenoten, red.). ,,Deze plannen moeten te realiseren zijn voor de gemeente”, vindt Wendy de Koning-Bogers, fractievoorzitter van PvdA Woensdrecht. ,,In Huijbergen aan het Binnenpad proberen ze al jaren om daar tiny houses neer te zetten en de gemeente lijkt zich nu terug te trekken. Eigenlijk zouden ze daar de grond bouwrijp maken. Ze hebben de mogelijkheid de vergunningen te geven en er is animo voor. De vraag is nu waarom niet?”

Tiny houses

Tiny houses wordt als een mogelijke oplossing voor het woonprobleem genoemd. Volgens de PvdA nemen deze kleine huizen weinig plaats in, zijn ze beter voor het milieu en hebben ze lagere kosten. ,,Een tijd geleden was er een informatieavond waar acht Huijbergenaren serieuze interesse hebben getoond. Ook vanuit andere kernen was de animo groot. Deze huizen vallen namelijk precies binnen de prijsklasse van de starters.”

D66: ‘Gemeente actiever inzetten voor jongeren’

Tijdens de raadsvergaderingen worden ook twee amendementen met betrekking tot de Woonvisie van D66 behandeld. Het tweetal raadsleden willen het woningaanbod binnen de gemeentegrenzen geschikter maken voor starters. Zo vragen ze aan het college dat ze er voor moeten zorgen dat er genoeg woningen van maximaal 175.000 euro beschikbaar zijn.

Het tweede voorstel gaat over de beschikbaarheid van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat kan tevens een mogelijke oplossing zijn voor het woningaanbod, want woningen die hieronder vallen zijn niet verbonden aan de woningcorporaties. Ook komt D66 met een motie dat er meer gekeken moet worden naar de beschikbaarheid van startersleningen.