Bergen op Zoom

PvdA en GroenLinks willen duidelijkheid over Bergs sportbeleid

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De samenwerkende Bergse raadsfracties van PvdA en GroenLinks willen duidelijkheid over de toekomst van sportvoorzieningen in de gemeente. Er is nog steeds geen gemeentelijk sportakkoord met de diverse clubs en ook moet nog blijken hoe de verenigingen financieel worden ondersteund. Dat schrijven Christel Verbogt en Yusuf Kaplan namens beide fracties in een brief aan het college van B&W.

Bergen op Zoom heeft al flink bezuinigd, zo’n twee miljoen euro. PvdA en GroenLinks willen weten wat de vorming van een gemeentelijk sportbedrijf uiteindelijk zal betekenen voor de sportparken en voor de verenigingen en hun vrijwilligers. Het sportbedrijf zou uiteindelijk kostenbesparing moeten opleveren voor de gemeente. Maar de briefschrijvers vragen zich af of dat ook zo is. Het sportakkoord tussen clubs en gemeente is, ondanks eerdere toezeggingen, nog steeds niet tot stand gekomen. En dat terwijl er landelijke subsidies beschikbaar zijn, merken ze op.

Serviceniveau afgeschaald

Daarnaast heeft de gemeente het onderhoud aan sportvelden en gebouwen, oftewel het serviceniveau aan de clubs, de laatste jaren afgeschaald, zo constateren de twee raadsfracties in de brief. Het werk wordt nu aan de vrijwilligers overgelaten. Verbogt en Kaplan willen weten of dat ook met afspraken is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Ongelijke toekenning subsidies

Ook vermoeden de briefschrijvers een ongelijke verdeling van de subsidies aan de diverse clubs en ze willen daarom een uitgebreid overzicht van alle uitgekeerde gelden. Volgens Kaplan zijn er voldoende signalen bij hem binnengekomen die aanleiding geven om dit uit te zoeken.