Roosendaal

PvdA en VLP benieuwd naar stand van zaken omlegging A58

Visie uit het document ‘De A58 om Roosendaal’.

Paul Joachems Paul Joachems

Paul Klaver van de PvdA en Arwen van Gestel van de VLP vragen namens beide partijen wat er tot nu toe is gedaan met betrekking tot de motie ‘Aan de slag met de omlegging van de snelweg A58.’ Deze motie werd in de raadsvergadering van 16 januari 2020 aangenomen met 23 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

Door: Paul Joachems

Er zijn al jaren plannen voor een omlegging van de snelweg A58 ten noordoosten van de stad Roosendaal. In het oude lobbydocument ‘De A58 om Roosendaal’ wordt beschreven dat de A58 de stad Roosendaal in tweeën deelt en dat de gemeente deze om de stad heen wil. Als redenen worden genoemd het negatieve effect op de gezondheid en het welzijn van de inwoners die langs de snelweg wonen en leven. Ook wordt het gebrek aan doorstroming genoemd waardoor de regionale bereikbaarheid verder onder druk komt te staan. Tevens wordt, volgens het document, de stadsontwikkeling geremd door de barrièrewerking van de A58.

Niet veel vooruitgang

Klaver en Van Gestel schrijven in hun brief dat op 9 juli dit jaar de raad is geïnformeerd over de gesprekken die zijn gevoerd met de Regio West-Brabant (RWB) en de provincie; partners die van belang zijn voor een succesvolle opname in het BO-MIRT (Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Op deze datum heeft het college ook aangegeven dat er nog niet veel vooruitgang is geboekt.

Vragen over uitvoering motie

Beide fracties zijn benieuwd naar de stand van zaken van de uitvoering van deze motie en hebben hierover vragen zoals wat er tot nu toe is gedaan met betrekking tot de uitvoering van deze motie en wat dit tot nu toe heeft opgeleverd. Ook vragen zij wanneer er resultaten te boeken zijn en welke resultaten er dan mogen worden verwacht. Tevens wordt er verwezen naar het document ‘De A58 om Roosendaal’ en wordt de vraag gesteld of het college voornemens is om dit oude lobbydocument nieuw leven in te blazen. Klaver en Van Gestel zien uit naar een debat over dit onderwerp, zo besluiten zij hun brief.