Roosendaal

PvdA is benieuwd naar actieplan kwetsbare jeugd

Foto ter illustratie © Nationale Beeldbank

Paul Joachems Paul Joachems

Michael Yap stelt namens de PvdA vragen over de verbetering van de jeugdbescherming in Roosendaal en de regio. Aanleiding is onder andere het actieplan dat is opgesteld om in een periode van drie maanden een doorbraak te realiseren en te komen tot de inzet van passende zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbare jeugdigen.

Door: Paul Joachems

Yap schrijft in zijn brief dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onlangs in een voortgangsrapportage hebben aangegeven dat er nú een doorbraak nodig is voor de verbetering van de jeugdbescherming. Beide instanties stellen dat deze verbetering niet snel genoeg gaat voor kinderen en jongeren met een jeugdbeschermings- of reclasseringsmaatregel die nog geen hulp krijgen.

Medio februari meer duidelijk

De wethouder Jeugd René van Ginderen heeft onlangs de gemeenteraad geïnformeerd over de acties die zijn ingezet. In het actieplan dat is opgesteld staat beschreven dat de inspecties medio februari nagaan of voldoende voortgang is geboekt. Voor de regio West-Brabant West beperkt het aantal zich tot een twaalftal jeugdigen.

Zorgen over de jeugdzorg

Raadslid Yap geeft aan dat de fractie van de PvdA graag het actieplan ontvangt dat is opgesteld. Ook wil hij onder andere meer informatie over het aantal van 12 jeugdigen in vergelijking tot de landelijke cijfers van het CBS. Daarnaast verwijst Yap naar de zorgen die spelen over Jeugdbescherming Brabant (JBB): “Met het omvallen van jeugdzorginstelling Juzt nog vers in het geheugen en de onrust bij Intervence uit Zeeland in het achterhoofd: hoe kan de wethouder voorkomen dat de pijnlijke scenario’s worden herhaald binnen JBB?”

Aantal jongeren in Roosendaal

Naast enkele vragen over gehanteerde tarieven en realistische doelen vraagt Yap ook of de gemeenteraad periodiek kan worden geïnformeerd over de stand van zaken binnen het hele jeugdzorgveld, bijvoorbeeld hoeveel jongeren er specifiek in Roosendaal zijn in de verschillende vormen van jeugdzorg, -bescherming en -reclassering.

Lees ook: Steeds meer jongeren in de streek krijgen jeugdzorg

Lees ook: Dossier angstcultuur in de West-Brabantse jeugdzorg en pleegzorg