Bergen op Zoom

Raadsfracties hebben geen behoefte aan ambtelijke uitleg coronakwestie

De bijeenkomst van fractievoorzitters, maandagmiddag in de Bergse raadszaal. (Foto: ZuidWest Update)

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse raadsfracties hebben geen behoefte aan een poging van de gemeentesecretaris tot ‘bijsturing van de beeldvorming’ over de bestemming van de coronasteungelden. Dat werd maandagmiddag duidelijk tijdens een bijeenkomst van het presidium, het overleg van fractieafgevaardigden.

Burgemeester Frank Petter wilde interim-gemeentesecretaris Johan Rutten de kans geven om “een stuk onduidelijkheid weg te nemen en de beeldvorming bij te stellen” en dat kan volgens burgemeester Petter alleen via “het geven van objectieve informatie.” Vorige week ontstond politieke verontwaardiging over het feit dat de gemeente ruim een half miljoen euro van de rijkscoronasteun besteedt aan salarissen van vijf topambtenaren. De berichtgeving hierover bij ZuidWest Update leidde tot publiciteit in diverse regionale en landelijke media.

Ongepast

BSD-fractieleider Louis van der Kallen maakte bezwaar tegen de actie van de burgemeester: “Dit is ongepast, omdat het een politieke zaak is geworden. Als we zorgvuldig met het debat willen omgaan – politiek en personele gevolgen – dan is het niet passend hierover het woord te laten voeren”, merkte Van der Kallen op. “Als je iets ter verantwoording wil afleggen, doe het zelf en niet via een ambtenaar.” Ook Peter van den Ouden (GroenLinks) steunt de BSD. “Uitleg over deze kwestie moet niet in deze agendacommissie, maar in de raadsvergadering.” De PvdA en SP volgen deze lijn – evenals Samen0164.

Feitelijkheid

Andere fracties wilden de ambtelijke uitleg wel aanhoren maar waren in de minderheid. Hans-Peter Verroen (CDA) was vooral benieuwd naar een technische uitleg en geïnteresseerd “in de feitelijkheid van de gegevens.” Maar kan wat hem betreft ook in de raad. Arjan van der Weegen (GBWP) wilde echter weten waarom er vanuit de organisatie behoefte is om nu uitleg te geven. Bij de VVD wil Dominique Hopmans meer feitelijke uitleg, evenals D66-voorman Ufuk Cuman. “Zolang er maar openheid en transparantie is voor de burgers.”