Roosendaal

Raadsleden: ‘Start pilot met buurtcoaches in Kalsdonk’

Foto: Christian Traets Fotografie

Herbert Kats Herbert Kats

In de Roosendaalse wijk Kalsdonk moet een pilot komen met buurtcoaches. Dit is een van de aanbevelingen van de Roosendaalse Lijst om op korte termijn iets te doen aan de situatie in de door schietincidenten getroffen volkswijk.

De coaches moeten een bijdrage leveren aan het herstel van veiligheid in Kalsdonk. Raadsleden Peter Raijmaekers en Marco Schillemans van de Roosendaalse Lijst vinden dat er in eerste instantie door bestuur en politie goed is gereageerd, maar zien dat daadwerkelijke actie tot nu is uitgebleven. “Het moet echt sneller”, geeft Raijmaekers aan. “Mensen willen duidelijkheid, liefst aan het begin van het nieuwe jaar.”

Kandidaten

Hij wijst erop erop dat de wijk al negen maanden wacht op de aanstelling van buurtcoaches na het tumult over straatgeweld in maart. Wijkbewoners hebben intussen zelf een lijst met vijftien mogelijke kandidaten gemaakt, weten de raadsleden.

Volgens Raijmaekers en Schillemans is er geen twijfel aan waar de wijk behoefte aan heeft en ze herinneren het college aan eerder gedane toezeggingen. “Waarom is hier nog geen actie op gezet om dit te realiseren? Heeft dit te maken met precedentwerking? Indien dat het geval is, waarom wordt dit dan niet gecommuniceerd met de initiatiefnemers van de wijk Kalsdonk?”

Vergoeding

Dat is een verwijzing naar een vorm van vrijwilligersvergoeding voor de buurtcoaches, die meer taken en bevoegdheden hebben dan leden van buurtpreventie-teams. Volgens de raadsleden kan dat maximaal 1900 euro per coach vergen. “Zo kan het snel in de papieren lopen, zeker als andere wijken ook zoiets willen”, erkent Raijmaekers.

Dat moet de gemeente echter niet weerhouden om desnoods met een beperkt aantal coaches aan de slag te gaan, als er duidelijkheid is over een takenpakket. ,,Een stuk of vijf is al een begin.” Een pilot moet dan verdere inzichten voor de toekomst opleveren.

Lees ook: ‘Stap over je angst heen’, zegt de wijkagent tegen de bewoners van Kalsdonk