Bergen op Zoom

Raadslid teruggefloten: tegen eigen gemeente procederen mag niet

Foto: © Nationale Beeldbank

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het Bergse PvdA-raadslid Adam Ahajaj studeert Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University en is sinds kort tevens zelfstandig ondernemer. Hij biedt mensen die een verkeers- of parkeerboete kregen aan namens hen bezwaar te maken. Dat heeft blijkbaar vrij vaak succes, er zijn meer van dit soort dienstverleners. Bij de gemeente is niet onverdeeld enthousiast gereageerd. Een raadslid mag niet procederen tegen zijn of haar eigen gemeente.

Dumpjeboete.nl heet zijn bedrijf, en het is pas sinds donderdagochtend ingeschreven bij de KVK, vertelt Ahajaj. Ook de website is nog niet af. Hij wil eigenlijk pas komende week echt van start. “Mensen die een boete onterecht vinden kunnen die bij mij indienen en ik ga namens hen bezwaar maken”, legt hij uit. Veel kost het de indiener niet. Voor 10 euro gaat de ondernemer voor je aan de slag. Een symbolische bijdrage in de onkosten en een kleine drempel die moet voorkomen dat ook terecht opgelegde boetes klakkeloos worden ingediend.

Veel bezwaren gehonoreerd

Volgens de jurist in opleiding kan iedereen zo’n bezwaar namens een ander indienen. Het helpt wel als je de regels kent natuurlijk. En volgens hem levert het geregeld wat op: één op de drie á vier bezwaren wordt gehonoreerd. Het gaat dan vaak om overschrijding van termijnen, maar ook geregeld over inhoudelijke argumenten. Als hij inschat dat bezwaar maken geen zin heeft, meldt hij het meteen. Z’n verdienmodel zit ’m in het winnen van bestuursrechtelijke procedures na een afgewezen bezwaar, en de bijbehorende proceskostenvergoedingen.

Handig of niet voor een raadslid?

Of het wel handig is, dat juist een raadslid dat dit doet? Het college heeft de opbrengsten van parkeerbeheer genoemd als één van de mogelijkheden de schuldenlast terug te dringen. Als daar veel extra personele kosten worden gemaakt door een toename aan bezwaren, gaat het er niet beter op worden. Ahajaj: “In een democratische rechtstaat mag je mensen helpen bij het opkomen voor hun rechten.”

Verder vindt hij dat de kiezers straks maar moeten uitmaken of ze vinden dat dit kan. Hij stelt met zijn dienst vooral laagdrempelige hulp te bieden aan mensen die het kunnen gebruiken. Mocht het politiek tegen hem gebruikt worden, wanneer hij als raadslid meebeslissen moet over lokaal parkeerbeleid of verkeersveiligheid, dan vindt ie het maar “heel erg spijkers op laag water zoeken.” Wat hem betreft moet het kunnen; “Ik heb het recent ook bij de griffie gemeld en daar niets op gehoord.” 

Wet staat het niet toe

Bij de gemeentelijke griffie zijn ze stukken minder makkelijk over de plannen van het ondernemende raadslid. In ieder geval lokaal is er wel degelijk een probleem. Afscheidnemend griffier Kees Terstappen meldt donderdagmiddag dat de mail over de nieuwe nevenactiviteiten pas die ochtend rond half tien binnenkwam. “Als raadslid kun je niet procederen tegen je gemeente, de wet staat dat niet toe”, vertelt hij.

Ahajaj is daar inmiddels ook op aangesproken. Hij mag wel door bijvoorbeeld CJIB opgelegde boetes aanvechten, ook in Bergen op Zoom. Het is eveneens niet verboden dat hij inwoners vertegenwoordigt, in andere gemeenten of landelijk. Zo lang hij maar geen zaak tegen de gemeente Bergen op Zoom begint en daar valt Parkeerbeheer ook onder. Op de vraag of het slim is voor een raadslid antwoord Terstappen: “Je moet alle schijn van belangenverstrengeling willen vermijden.”