West-Brabant

Regionale samenwerking leerplicht met drie jaar verlengd

Redactie Redactie

De colleges van de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Steenbergen hebben dinsdag de overeenkomst regionale leerplicht verlengd met een periode van drie jaar.

De regionale leerplichtorganisatie is twee jaar geleden gevormd voor het onderwijs. Deze samenwerking heeft positieve resultaten opgeleverd. De voortijdige schoolverlaters zijn gedaald van 360 naar 253 leerlingen. Er is in 2014 gekozen voor één gezamenlijk beleid, één team leerplicht met één werkwijze, één contactpersoon vanuit school en één contactpersoon vanuit leerplicht. Het team leerplicht heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan vermindering van doorlooptijden van de dossiers bij verzuim en geen schoolinschrijvingen. Deze manier van te werk gaan wordt door zowel de scholen als de ouders zeer gewaardeerd en als grote verbetering ervaren. ”Intensiever samenwerken, al in de fase van preventie, kan verder schoolverzuim voorkomen. Dat tonen de cijfers in het jaarverslag aan. We hebben succes geboekt en gaan door op de ingeslagen weg”, vertelt wethouder Lars van der Beek van de gemeente Woensdrecht.