Roosendaal

Roosendaal Future Proof: eerste duurzaamheidsagenda is een feit

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Roosendaals eerste duurzaamheidsagenda Roosendaal Future Proof is vastgesteld. De komende jaren worden op zes thema’s maatregelen uitgevoerd die Roosendaal duurzamer maken.

Het actieplan is gevuld met concrete stappen, zoals het alleen nog maar bouwen van energie neutrale woningen en het investeren in voorlichting en educatie over duurzaamheid voor jong en oud. Met deze en vele andere acties wil de gemeente Roosendaal idealen omzetten naar daden en resultaten.

Roosendaal Future Proof steunt op het uitgangspunt dat de Roosendaler in staat is om zelf met duurzaamheid aan de slag te gaan. Initiatieven, groot en klein, kunnen in de toekomst worden gesteund. Via voorlichtingscampagnes zal de gemeente de mogelijkheden promoten.

Voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda wordt eenmalig € 500.000 en jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld. De aanvullende middelen voor de uitvoering van de in dit plan opgenomen acties, zijn nodig voor educatie/voorlichting, stimulering en facilitering.

De Duurzaamheidsagenda is samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners ontstaan. Onder de naam R100 hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten is per thema bepaald welke prioriteiten worden aangepakt.