Roosendaal

Roosendaal gaat in gezamenlijkheid armoede uitbannen

Foto: Gemeente Roosendaal

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In Roosendaal wil men er serieus werk van gaan maken om armoede in de gemeente uit te bannen. In een hiervoor opgesteld manifest wordt iedereen uitgenodigd bij te dragen aan het terugdringen hiervan.

Woensdag is een zogenaamd ‘levend document’ ondertekend door vertegenwoordigers van MEE West-Brabant, Werkplein Hart van West-Brabant, WijZijn Traverse Groep en de gemeente. Het manifest ‘Geen Roosendaler meer in armoede’ is opgesteld om te verbinden. Het nodigt uit actief bij te dragen, aldus wethouder Klaar Koenraad. “We willen graag nog meer organisaties in Roosendaal achter ons scharen, die met ons geloven in en werken aan een Roosendaal zonder armoede.”

Praktijkgericht

De ondertekenaars gaan uit van de kracht van samenwerking en willen een beweging op gang brengen die is gebaseerd op onderling vertrouwen, waarbij de inwoner centraal staat. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden maar juist door reeds bestaande krachten in stad, wijk, buurt en straat te bundelen. Samen werken aan oplossingen waar inwoners echt wat aan hebben en communiceren op een wijze die iedereen begrijpt.

Armoede gaat iedereen aan, is de onderliggende gedachte, en wie zich daarin herkent is van harte welkom zich aan te sluiten. Neem daarvoor dan contact op met Lieke Verstraaten ([email protected]) of kwartiermaker Jan Ducaat ([email protected]).