Geen regio geselecteerd

Roosendaal krijgt een nieuwe bioscoop met zes zalen

Impressie van de nieuwe bioscoop aan de Nieuwstraat in Roosendaal

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De plannen voor een nieuwe bioscoop in Roosendaal krijgen steeds meer gestalte. Het bouwterrein aan de Nieuwstraat is recent door de gemeente Roosendaal verkocht. Het wachten is nu op de vergunningaanvraag en de daaropvolgende procedure.

Al enkele jaren bestaan er ideeën voor de realisatie van een bioscoop op het braakliggende stuk grond in de Nieuwstraat. Het gaat om het kale terrein dat ligt tussen het politiebureau en de parkeergarage van winkelcentrum De Biggelaar. De huidige exploitant van de City bioscoop, Carlo Lambregts, heeft onlangs het stuk grond van de gemeente Roosendaal gekocht. Hij is van plan om zijn bioscoop van de Brugstraat te verplaatsen naar de Nieuwstraat. Het nieuwe complex krijgt zes zalen. Een zaal met 200 stoelen en vijf met 130 stoelen.

Het ontwerp van de nieuwe bioscoop  is door de gemeente getoetst aan het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad. De conclusie is dat het ontwerp binnen het bestemmingsplan past en dat er een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Als de bioscoop er daadwerkelijk komt, moet ook de bestaande infrastructuur in de Nieuwstraat onder de loep genomen worden. Naar verwachting wordt de inrichting van de weg en de verkeersafwikkeling aangepast, waar dat nodig is.

Carlo Lambregts organiseert volgende week een informatieavond voor de omwonenden van de locatie in de Nieuwstraat. Hij licht daarbij zijn plannen over de nieuwe bioscoop nader toe. De bijeenkomst vindt plaats op 14 maart 2018 om 19.30 uur in de City-bioscoop aan de Brugstraat. Een ambtenaar van de gemeente Roosendaal sluit bij deze avond aan, om vragen te beantwoorden die specifiek voor de gemeente bedoeld zijn.