Roosendaal

Roosendaal niet blij met uitlekken AZC-plannen, maar: ‘Kogel is nu door de kerk’

Han Verbeem Han Verbeem

Wethouder René van Ginderen is niet blij, dat de plannen voor het nieuwe asielzoekerscentrum bij Heerle vroegtijdig in de media zijn beland. “We hadden liever éérst de bewoners willen informeren”, zegt hij dinsdagmiddag tijdens de persbijeenkomst. Desondanks is de Roosendaalse locatiekeuze nu definitief. “Het aantal asielzoekers wisten we al, dat zijn er 300. Nu is ook bekend waar ze komen.”

Het akkerland op de grens met Bergen op Zoom, ingeklemd door een vuilstortterein, is eigendom van een particulier. Deze heeft zelf het COA benaderd en de grond ter beschikking gesteld. De nabijheid van een afvalverwerker levert volgens van Ginderen geen overlast en hinder op voor de vluchtelingen. “Dat is niet te verwachten.” Buurgemeente Bergen op Zoom zou volgens Van Ginderen vooraf op de hoogte zijn gesteld van de locatiekeuze.

Huisbezoeken

Maandagavond kregen de direct omwonenden een huisbezoek van gemeentemedewerkers, waarbij hen is verteld wat ze te wachten staat. Wie niet thuis was, ontving een brief in de bus. Via appgroepen deelden buurt- en dorpsbewoners het nieuws in een rap tempo en op social media is met verontwaardiging gereageerd. Van Ginderen begrijpt de onrust die het besluit heeft veroorzaakt. “Natuurlijk, we begrijpen de gevoeligheden”, zegt hij. “Maar ook de gemeente Roosendaal heeft een verantwoording te nemen bij de opvang van vluchtelingen.”

Tijdelijke locatie

Van Ginderen benadrukt dat het om een tijdelijke locatie gaat, voor de duur van maximaal vier jaar. “En die vier jaar zijn ook echt vier jaar”, benadrukt hij. Als het aan de gemeente Roosendaal ligt, komen er in het nieuwe AZC vijftig alleenreizende minderjarigen, en daarnaast 250 statushouders en kansrijke asielzoekers voor wie een status te verwachten is. “Daarbij hopen we natuurlijk dat het statushouder worden die zijn toegewezen aan de gemeente Roosendaal en hier uiteindelijk ook komen te wonen”, aldus Van Ginderen. Zo dient het nieuwe AZC als een voorportaal voor deze toekomstige, nieuwe inwoners – zegt de wethouder.

Nood is hoog

Bestuurder Joeri Kapteijns van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan niet op voorhand beloven dat dit wensenlijstje wordt ingewilligd. “De nood is heel hoog”, benadrukt hij. “De opvanglocaties zitten overvol.” Overigens heeft de gemeente volgens de verdeelsleutel van de Spreidingswet in totaal 401 vluchtelingen op te vangen. Uiteindelijk komt er per provincie een opvangplan waarin de definitieve aantallen per gemeente staan. Daarvoor hebben de provincies tot november de tijd, aldus Kapteijns.

Dialoog

Het zal nog enige maanden duren, mogelijk zelfs pas na de jaarwisseling, voor de eerste vluchtelingen worden ondergebracht. Eerst volgt er nog een omgevingdialoog met omwonenden en ook de Roosendaalse gemeenteraad moet nog instemmen met de bouwplannen. Het worden in elk geval tijdelijke huizen na het verstrijken van de vier jaar weer weggehaald kunnen worden, zegt de COA-bestuurder.

Bijeenkomsten

Vanavond houdt de gemeente Roosendaal een gespreksbijeenkomst met de direct omwonenden van het terrein, in totaal zes huishoudens, en met de drie aangrenzende ondernemingen. De overige inwoners van Heerle zijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van donderdagavond 18 april. De gemeente organiseert deze avond samen met het COA. De bijeenkomst is in dorpshuis De Schalm en begint om 19.30 uur.